کد خبر: ۹۹۱۶۸
تاریخ انتشار: ۱۹:۰۲ - ۰۸ اسفند ۱۳۹۴ - 2016February 27
شفاآنلاین >اجتماعی >عمومی >اين روزها توانمندي جوانان ايراني درعرصه هاي بين المللي موج مي زندوآنها قابليت هاي خودرادرميادين مختلف ورزشي به رخ جهانيان مي كشند.

به گزارش شفاآنلاین ،سعيد احمدي يكي ازاين جوانان بااستعداداست كه علاوه بركاراته توانسته درعرصه علمي هم عملكرد خوبي داشته باشداوهم اكنون درمقطع فوق ليسانس رشته اقتصاد درس مي خواندوبه تازگي در مسابقات كاراته وان فرانسه موفق شدمدال طلای لیگ جهانی را بر گردن آویزدو با کسب 660 امتیاز در مکان نخست رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته دروزن 67-کیلوگرم قراربگيرد ،با كاراته‌كاي سرشناس تيم ملي و دارنده مدال نقره جهان گفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد.

آقاي احمدي، شما به تازگي درمسابقات كاراته وان فرانسه توانستي تمامي رقباي خود را شكست داده وبه مقامي قهرماني برسي ،لطفا ازسطح اين رقابت ها برايمان بگوييد ؟

چون كاراته به سمت المپيكي شدن پيش مي رود ،به همين خاطرليگ جهاني ازاعتبارو حساسيت بالايي برخورداراست ، مسابقات كاراته وان فرانسه بعد ازمسابقات قهرماني جهان كه هردوسال يك باربرگزارمي شود بالاترين امتياز را دررنكينگ جهاني دارد طلاي جهان 700 امتيازدارد ليگ جهاني هم 700 امتياز داردبه همين خاطر ماتمرينات خود راپيگيري كرده بوديم ، علاوه براين، ايران كاراته قدرتمندي دردنيادارد ،درآنجا بايد ازجايگاهمان دفاع مي كرديم ورنكينگ جهاني مان را نيز ارتقا مي داديم درشرايطي كه خيلي هاموافق نبودندكه تيم ملي اعزام شوداماشرايط،ايجاب مي كردكه دراين مسابقات شركت كنيم ،فدراسيون باشرايط سختي كه داشت خيلي زحمت كشيدوتوانست مارا به مسابقات اعزام كند .

Képtalálat a következőre: „‫سعید احمدی کاراته‬‎”

رقيبانت دراين رقابت چطوربودند؟

،دراين مسابقات 95 درصد حريفان جهاني ام كه درسال 2016 مي خواهم باآنهامسابقه بدهم حضورداشتند،خداشكر توانستم همه راشكست دهم .اين برايم خيلي ارزشمند بود ازطرفي ما مي خواستيم ازاعتبار كاراته ايران دفاع كنيم ازاين بابت هم خوشحال ام كه توانستم مدال طلا را براي كشورم بدست بياورم ونام ايران دوباره مطرح كنم.

اكنون چه مسابقاتي را درپيش داري؟

مسابقات قهرماني جهان رادرپيش داريم كه سال آينده دراطريش برگزارمي شودچون ما عنوان تيمي قهرماني جهان را دراختيارداريم‌وبايدازاين عنوان دفاع كنيم كارخيلي سخت است اما دور ازدسترس نيست فقط همت ،مديريت وتمرين خوب مي خواهد.

مهمترين رقيبانت ازچه كشورهايي هستند؟

اصلي ترين رقيب ام مصري است البته كشورهاي مراكش ،فرانسه، آذربايجان و اتريش هم كاراته كاهاي خوبي دارند،اميدوارم باتمريناتي كه انجام مي دهم بتوانم برنده شوم.

شما به دلايل آسيب ديدگي مدتي ازشرايط آرماني دوربودي فكر مي كردي بتواني دركاراته وان فرانسه مدال بگيري؟

باتوجه به تمرينات خوبي كه انجام داده بودم ،مي دانستم كه اگر باذهن آرام درمسابقات شركت كنم حتمامدال مي گيرم، من هدفهاي بزرگتري دارم انشاله طلاي بازيهاي آسيايي اندونزي واگر كاراته المپيكي شود دوست دارم درالمپيك هم حضور داشته باشم .

مسابقات كاراته وان فرانسه چه چيزي به سعيد احمدي داده ؟

بعدازاين مسابقات انگيزه مضاعفي‌گرفته و به خودم اعتمادپيدا كردم‌،البته‌اين مدال مرا مغرورنمي كندتادرباداين مدال بخوابم كسب اين مقام فقط قدم محكمي بود كه برداشتم انشاله پله ها راقدم به قدم بردارم وم و پيش بروم‌چون كارخيلي سختي را پيش رو داريم ، به خاطر همين تمرينات خودرا به اميدموفقيت‌درمسابقات جهاني بيش از پيش وجدي تر دارم دنبال مي كنم.

چطور شد كه سراغ رشته كاراته رفتي؟

بچه كه بودم خيلي به فيلم هاي رزمي علاقه داشتم ، به همين خاطرسراغ رشته كاراته رفتم وخيلي زودهم پيشرفت كردم چون تلاشم دوبرابربچه هاي هم سن وسالم بود،همين باعث شدكه متوجه شدم كه دنياي قهرماني هم وجود داردكه فلسفه خاصي دارد وهمين فلسفه مرا جذب كرد.

چند ساله بودي كه كاراته را شروع كردي؟

8سالم بود كه كاراته رابا سبك شوتوكان شروع كردم ،اكنون نزديك 19سال است كه كاراته تمرين مي كنم.

روزي كه كاراته را شروع كردي فكرمي كردي كه بتواني به اين جايگاه برسي؟

بچه كه بودم دنبال قهرماني نبودم ولي بعد ازيكي دوسال كه مدال كشوري گرفتم قانع نشدم وبه دنبال هدفهاي بزرگتري رفتم ،درهمان بچگي بزرگترين هدفم را دردفترم نوشتم كه مي خواهم قهرمان جهان شوم. .

ازچه سالي وارد اردوي تيم ملي شدي؟

ازسال 1383 به اردوي تيم ملي دعوت شدم درنوجوانان ،جوانان واميد اردو نشين بودم اما فيكس تيم ملي نبودم و به دلايل مختلف تا سال 1390ازتيم ملي خط مي خوردم بعداز آن خدا كمك كردوموفق شدم ، از اين كه توانستم مزد زحماتم رابگيرم خيلي راضي ام ،5سال هم است كه عضو ثابت تيم ملي هستم ودرهرميداني كه حضور پيدا كردم باافتخار به كشوربازگشته ام .

نخستين مسابقه اي كه شركت كردي چه مقامي كسب كردي؟

سال 80درنخستين مسابقات قهرماني كشوري طلا گرفتم .

تاكنون چه مقام هايي كسب كردي؟

5 طلاي ليگ جهاني‌و4مدال طلا، نقره وبرنز آسيا ،طلاي ستارگان جهان درروسيه ، طلاي2014 دانشجويان جهان درمونته نگرو، نقره قهرماني جهان درسال2012 فرانسه ،طلاي قهرماني تيمي جهان درسال 2014 آلمان وطلاي 2015كاراته وان فرانسه ،اينها مدال هايي است كه ازميادين مختلف داشتم .

سقف آرزوهايت كجاست؟

طلاي جهان و بازيهاي آسيايي رامي خواهم ،آرزويم اين است كاراته المپيكي شود وبتوانم در آنجا نيز مدال طلا كسب كنم.

الگوي شما دركاراته چه كسي بوده است ؟

الگوهاي زيادي داشتم حتي از شخصيت محمد علي كلي هم الگوبرداري مي كردم تلاش مي كردم ازهركدام يك تكنيك مثبت بگيرم.

دوره قهرماني كوتاه است بعد ازقهرماني مي خواهي چكاركني ؟

دانشجوي فوق ليسانس رشته اقتصاد هستم‌وبراي رسيدن به اين جايگاه خيلي سختي كشيدم هم درس خواندم وهم ورزش قهرماني انجام دادم،قصددارم بعد ازپايان دوره قهرماني دربعد مديريتي به كشورم خدمت كنم قهرمان هايي بسازم كه بتوانندپرچم مقدس كشورمان را درميادين بين المللي به اهتزاز در بياورند.

آيا از طريق كاراته مي شود امورات زندگي را گذراند؟

خير،متاسفانه چندسالي است كه نگاه ها به كاراته ضعيف شده است ،نبود ثبات مديريتي به كاراته لطمه زده ،ازنظرمالي تامين نيستيم مسئولان زمان بازيهاي آسيايي سراغ كاراته مي آيند،درشان قهرمانهاي ملي نيست كه بابي مهري وبي توجهي مواجه شوندبيشتر بچه هاي كاراته از اين وضع گله مند هستندخود وزارت ورزش وكميته ملي المپيك مشرف براين قضيه هستند.

درسوپرليگ كاراته عضو كدام تيم هستي؟

باتوجه به شرايط خاصي كه درليگ حاكم است ترجيح دادم به درسهايم برسم و امسال باهيچ تيمي قرار دادنبستم.

آياقهرماني دررفتاروكردارت هم تاثيرگذاشته؟

بله،صددرصد،به نظرم يك قهرمان به لحاظ شخصيتي بايد قهرمان باشديعني يك قهرمان بخواهد به هدف برسد بايد به لحاظ شخصيتي قله را فتح كند،سيستم قهرماني باسيستم كاركردن و تحصيل فرق مي كندقهرماني شرايط خاص خودش را داردوانضباط و شخصيت بالايي مي خواهد.

اگركاراته كا نمي شدي سراغ چه ورزشي مي رفتي؟

شايد كشتي گير يا تكواندوكارمي شدم.

شيرين ترين مسابقه ات كدام بازي بوده است ؟

سوال خوبي كردي ، شيرين ترين مسابقه اي كه درعمرم شركت كردم سال2014 درمسابقات جهاني آلمان بود كه تيم ملي كاراته به فينال مسابقات قهرماني جهان رسيدو با آلمان كه ميزبان هم بود بازي داشت ،از5بازي دوبردودوباخت داشتيم، بازي آخربه من افتادكه6امتيازهم عقب بوديم وبايد آن مسابقه را جلو18هزارتماشاگر آلماني برنده مي شدم،خدا كمك كردواين بازي را بردم با اين بردايران قهرمان تيمي جهان شدونامش درتاريخ كاراته دنيا ماندگار شدازكادرفني به خاطر اعتمادي كه به من كردند تشكرمي كنم چون نازك ني پايم ترك برداشته بود،حتي پزشكان مي گفتند نبايد مسابقه بدهي ولي من به اصرار مبارزه كردم وحريف رابردم،چون نتيجه به دست من بود يكي از پرفشارترين مسابقات زندگي ام بود.

وقت آزادخود را چگونه مي گذراني؟

دوتا كارسخت انجام مي دهم،بعدازورزش فقط كتاب مي خوانم ويادركنارخانواده هستم.

بيشترچه نوع كتاب هايي مي خواني؟

Képtalálat a következőre: „‫سعید احمدی کاراته‬‎”

تاريخ وروان شناسي مي خوانم

فكرمي كني اين كتابهاي درقهرماني شما تاثيرهم دارد؟

بله،صددرصد،مطالعه به من انضباط وآرامش مي دهد درمسابقات خيلي كمكم مي كنند به خصوص كتابهاي روان شناسي البته دركنارآنها ،نهج البلاغه هم مي خوانم تا به لحاظ معنوي روحيه ام را تقويت كنم.

درحوزه روان شناسي كتاب هاي چه نويسندگاني بيشتر را مطالعه مي كني؟

استيون كاوي ،آنتوني رابينزوژوزف مورفي مي خوانم.

آياپاداش هاي شما به موقع پرداخت شده؟

دوسال ونيم است كه نه درسطح استان ونه درسطح ملي‌پاداش نگرفته ام ،اين كارمارا آزارمي دهد،عمروجواني مان رامي گذاريم ولي چيزي به ما تعلق نمي گيرد،وقتي به مسابقات خارج ازكشورمي رويم درآنجابا يك نفر نمي جنگيم باامكانات وداوران هم مبارزه مي كنيم حريفان ما باپول امكانات مي آيندولي ماخيلي ساده ومعمولي به جنگ قدرت هاي بزرگ كاراته مي رويم تاهويت ايراني بودنمان را به تمام دنيانشان دهيم .

يك كاراته كاي خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

يك كاراته كاعلاوه برقدرت فيزيكي، بايدشخصيت ،انضباط واراده قوي داشته باشدتا بتواند خودرادرسطح كاراته مطرح كند، اشخاصي به سيستم قهرماني مي آيند بايدسخت تلاش كنند وتايك آدم متفاوت نسبت افرادمعمولي شوند.

مهمترين مشكل كاراته ايران را درچه مي داني؟

مهمترين مشكل كاراته ايران نبودثبات مديريت وعدم حمايت مسئولان است ،كاراته بعدازفوتبال پرجمعيت ترين رشته ورزشي ايران است وبه حمايت بيشتري نيازدارد، اگرامكانات داشته باشيم مي توانيم هميشه حرف اول را دركاراته جهان بزنيم،كاراته داردالمپيكي شود پيشنهادمي كنم مسئولان از الان به فكر المپيك باشند نه شب قبل ازالمپيك ،كشورهاي آسياي شرقي ازالان ازرده نوجوانان شروع به سرمايه گذاري كردندتا درالمپيك نتيجه بگيرند ما دركاراته اين همه سابقه داريم ولي داريم بي خيال مي شويم كه اين براي ورزش ما خوب نيست.

جوانهايي كه مي خواهند كاراته كا شوند چه توصيه اي داري؟

كاراته يك مزيتي نسبت به رشته هاي ديگر دارد من كاراته را به خاطر فلسفه اي دارد دوست دارم چون كاراته يك بازي نيست يك هنر است ويك كاراته كامي تواند يك هنرمند باشد،مطمئن باشيد اگر كسي خوب كاراته تمرين كند درزندگي موفق خواهد شد.ازراه وروش وقوانين كاراته مي تواند كمك بگيردويك انسان مثبتي براي جامعه اش باشد.

گفتگو:رحمان احمدی

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: