پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت

درباره ما
پایگاه خبری شفاآنلاین با مضمون اطلاع رسانی در حوزه اخبارسلامت، اجتماعی،فرهنگی،بهداشت جسمی و سلامت جنسی در سال 1391 راه اندازی شده است . یکی ازاهداف کلان شفاآنلاین اطلاع رسانی دقیق درحوزه اخبارسلامت،اجتماعی وفرهنگی با رویکرد ارتقای سطح سلامت جامعه و دانش عموم مردم  و تعامل با جامعه پزشکی و دستگاهها و نهادهای مربوطه می باشد. 
 مطالب مندرج درشفاآنلاین فقط جنبه اطلاع رسانی داشته و تاکید می شود برای درمان بیماری ها و کسب اطلاعات تخصصی پزشکی درباره بیماری ها می بایست به پزشکان ومتخصصین مربوطه و مراکزدرمانی معتبرمراجعه شود.ضمن اینکه شفاآنلاین هیچ گونه مسوولیتی درباره برداشت های احتمالی مخاطبان درباره اخباروگزارش های پزشکی وسلامت محور ندارد.صاحب امتیاز و مدیرمسوول:داریوش آرمان


آخرین اخبار