پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت

درباره ما
صاحب امتیاز و مدیر مسئول:داریوش آرمان
پایگاه خبری شفاآنلاین با مضمون اطلاع رسانی در حوزه اجتماعی،فرهنگی، سلامت و بهداشت جسمی و جنسی در سال 1391 راه اندازی شد . اهداف شفاآنلاین این است که اطلاعات دقیق و قابل اعتمادی در اختیار همه مردم ایران قرار دهد جهت ارتقا سلامت .  
این مطالب صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد

آخرین اخبار