پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت

اهالی چین شاهد یک شهر معلق در هوا بوده و از آن فیلم گرفته اند/ فیلم

اهالی چین شاهد یک شهر معلق در هوا بوده و از آن فیلم گرفته اند/ فیلم

کارشناسان هواشناسی این پدیده را یک توهم نوری دانستند
ورود اعضا