کد خبر: ۹۴۰۲۴
تاریخ انتشار: ۱۲:۴۶ - ۲۸ دی ۱۳۹۴ - 2016January 18
سريعترين بانوي ايران و آسيا:
شفاآنلاین :اجتماعی >"وقتي صداي شليك تپانچه درپيست دووميداني مي پيچد دريك چشم به زدن همه را جامي گذاردومثل بادازخط پايان مي گذرد و.... "

مريم طوسي ،تنهادونده اي دردوسرعت بانوان ايران است كه توانسته ركورددوهاي60، 100،200و400متر كشور راجابجاكندو اولين زن ايراني باشدكه طلاي 400مترقهرماني داخل سالن آسيا رادركارنامه دارشته باشد.

اوكه اين روزها تولد27سالگي اش راجشن گرفته سخت تمرين مي كند تابتواندبه روزهاي اوجش بازگشته وبتواندبراي المپيك ريو سهميه كسب كند. شفاآنلاین درآستانه مسابقات قهرماني داخل سالن كشورورقابت هاي دووميداني جهان با"مريم طوسي" سريعترين بانوي ايران وآسياگفت وگويي انجام داده ايم كه مي خوانيد.

خانم طوسي، اين روزها چكارمي كني؟

خود رابراي مسابقات قهرماني داخل سالن كشور آماده مي كنم كه اواخر ديماه برگزارمي شود،مسابقات دهه فجر هم اواسط بهمن ماه است، آخر بهمن هم مسابقات قهرماني آسيا را داريم كه انشاله بتوانم ورودي جهاني بگيريم ، اواخراسفند هم جهاني برگزار مي شود .

درچه ماده اي مي خواهي دررقابت ها شركت مي كني ؟

هدف اصلي ام كسب سهميه المپيك است كه مسابقات بيرون ازسالن آن ارديبهشت ماه شروع مي شودكه درماده 200مترشركت مي كنم، اميدوارم بتوانم كسب سهميه كنم.البته ورودي هاي امسال يك مقدار سخت شده به خاطر اين كه گروبندي A وB را برداشته اندوتعدادوروديها نيزكم شده، تلاش مي كنم كه ورودي المپيك را كسب كنم، اينهم مستلزم اين است امكاناتي كه مي خواهيم در اختيارمان باشدتا بتوانيم به هدف مان برسيم چون فقط تلاش خود ورزشكار كافي نيست المپيكي شدن امكانات المپيكي مي خواهدنبايداز نظرمالي وامكانات دغدغه داشته باشيم .

ركورد200مترشما چقدربا ورودي المپيك فاصله دارد؟

ركوردمن 46/23ثانيه وركوردورودي المپيك هم20/23ثانيه است كه 6 صدم ثانيه باركوردورودي فاصله دارم، اميدوارم بتوانم به اين ركورد دست پيدا كنم.

روزي چند نوبت تمرين مي كني ؟

تقريبا سه هفته دركيش بوديم وتازه به تهران بازگشتيم ،هم اكنون درباشگاه آفتاب انقلاب تمرين مي كنم،چون خانه ما درغرب تهران و مجموعه آفتاب انقلاب در شرق تهران است،بنابراين نمي توانم روزي دوجلسه تمرين كنم ، اميدوارم بتوانم به تمرينات برسم و آمادگي ام خراب نشود.

زيرنظرچه كسي تمرين مي كني؟

3ماه است زيرنظرآقاي اكبرپور كار مي كنم ..

چطور شد كه شمادونده سرعت شدي ؟

وقتي كه مدرسه مي رفتم درتمام مسابقات ورزشي شركت مي كردم ،ازهمان ابتدا به دو سرعت خيلي علاقه داشتم، تقريبا سوم دبيرستان بودم كه پدر ومادرم برايم مربي اختصاصي گرفتندوازهمان زمان دووميداني را به صورت حرفه اي دنبال كردم .

مثل اين كه درهمان زمان ركوردايران راهم جابه جا كردي؟

بله ،بعد از يك سال يعني سال 85 توانستم ركورد ايران را بعد از 33سال جابجا كنم.

مشوق اصلي شما چه كسي بوده ؟

پدر ومادم.

پس خانواده درپيشرفت شما خيلي نقش داشته است؟

بله ،اگرخانواده ام نبودند هيچوقت به چنين جايگاه اجتماعي دست پيدانمي كردم .

الگوي شما دررشته سرعت چه كسي بوده است ؟

زماني كه خيلي كوچك بودم با مادرم براي تماشاي مسابقات دووميداني مي رفتم ،هميشه آرزويم اين بود در دسته اي كه بهترين ها در آن مي دوند مسابقه بدهم.خدا را شكر توانستم دراين زمينه به جايگاه خوبي برسم، البته آنزمان دوستانم بهترين هاي ايران بودندخانم هاي فريده بلوري زاده، نفيسه متاعي و...كه همه از دوندگان خوب كشوربودندومن آنها راالگو قرار مي دادم ،آرزويم اين بود يك روزي در كنارشان بدوم .

نخستين مسابقه اي كه شركت كردي، يادت هست ؟

بله،اولين مسابقه رسمي كه شركت كردم مسابقات آموزش وپرورش بود وآن رقابت ها انگيزه اي شدتا بتوانم دووميداني را به صورت حرفه اي دنبال كنم و به اهدافي كه دارم برسم.

مهمترين مقام هايي كه تاكنون كسب كردي چه بوده است؟

سال 2012 اولين مدال طلاي تاريخ دووميداني ايران رادر 400مترمسابقات داخل سالن آسيا كسب كردم وبعد ازآن در مسابقات جايزه بزرگ آسيا دومدال نقره و يك طلا، مسابقات همبستگي اسلامي 2طلا، رقابت هاي قهرماني آسياهم يك مدال طلا ويك برنز وازرقابت هاي ستارگان آسيا هم يك برنز دارم .

Képtalálat a következőre: „‫مريم طوسي‬‎”

غيراز دوسرعت آيا درورزش ديگري هم فعاليت مي كردي؟

بله،چون يك مدت خانواده ام اجازه ندادند كه دردووميداني فعاليت كنم ،من هم رشته هاي ديگر مثل شنا ،واليبال واسكيت را امتحان كردم ولي علاقه ام به دو وميداني كم نشدودوباره دووميداني راادامه دادم.

فكر مي كني تا چه زماني بتواني به ورزش قهرماني ادامه بدهي؟

تا زماني كه بتوانم پرچم كشورم را بالاببرم .

درليگ دووميداني بانوان عضو كدام تيم هستي؟

عضوتيم دووميداني دانشگاه آزادهستم .

آياوضع درآمد ليگ رضايت بخش است ؟

خير،چون تنها درآمد ما دردووميداني ازليگ بانوان است كه آن هم رقم قابل توجهي نيست ،نمي دانم اين از نبودتبليغات است يامربوط به چيزديگري است .

ازليگ چقدر درآمد داري ؟

سالي كه گذشت يك مقداربدشانسي آوردم ، باتوجه به اين كه امسال دانشگاه آزاد درليگ حضورپيداكرد، كمي شرايط مابهترشده البته من بدشانسي آورد م و دررشته هاي ديگر شركت نكردم ،فقط به خاطر اين كه ازنظرمالي يك پولي دستم را بگيرد ،توانستم در يك ماده شركت كنم ،چون اسپانسر نداريم براي همين شركت كردم،پارسال كه آماده بودم 3تا ماده را طلا گرفتم و ركورد باشگاهي و ملي راشكستم6ميليون دريافت كردم.

بعد از دوره قهرماني مي خواهي چه شغلي داشته باشي ،شغل آزادياورزشي؟

وقتي كه دوره قهرماني ام به اتمام رسيد دوست دارم به آنهايي كه مثل خودم به دووميداني علاقه مندهستند كمك كنم.

وقت هاي آزاد خود را چگونه مي گذراني ؟

چون زياد وقت ندارم سعي مي كنم اوقات فراغتم رادركنارخانواده ام باشم .

اهل مطالعه هستي بيشتر درچه زمينه اي مطالعه مي كني؟

مطالعه راخيلي دوست دارم،اگرفرصت كنم مطالعه مي كنم ،زماني كه دانشگاه مي رفتم وتمرين هاي ما خيلي سنگين بود فقط فرصت مي كردم كه كتابهاي دانشگاهي رابخوانم، چون دراردو بودم هرروز تمرين مي كردم ولي الان فرصتم بيشتراست.

ميانه ات باهنرهايي مثل موسيقي ، سينما و..چگونه است؟

آنهاراخيلي دوست دارم ، حتي يك زماني نقاشي هم مي كردم و با مدادرنگی به صورت حرفه ای چهره می کشیدم.

تحصيلات شما درچه مقطعي است ؟

ليسانس تربيت بدني از دانشگاه تهران دارم ومي خواهم براي فوق ليسانس هم اقدام كنم..

خاطره انگيزترين مسابقه اي كه تا بحال شركت كردي كدام رقابت ها بوده است؟

اولين طلاي آسيا برايم خيلي خاطره انگيز بود به خاطر اين كه آن زمان مي گفتند به فينال رسيدن دردو سرعت براي خانم ها يك كار غيرممكن است ،چون پوشش ما باسايرشركت كنندگان متفاوت است وچند برابرآنها بايد تلاش مي كرديم ولي من مي خواستم به همه ثابت كنم كه دختر ايراني استعداش بالاترازاينهاست ،خداراشكر آن لحظه كه طلا گرفتم اين را ثابت كردم.

تلخ ترين خاطره ات ازمسابقات كدام بازي بوده است؟

تلخ ترين مسابقه ام ورودي مسابقات المپيك لندن بود كه با چندصدم ثانيه نتوانستم ورودي كسب كنم.

تابحال پيشنهادي هم ازكشورهاي ديگرداشتي؟

بله زماني كه اولين مدال طلاي آسيا را گرفتم ازيكي ازكشورهاي عربي بامبلغ بالايي پيشنهاد داشتم.

چرا قبول نكردي ؟

من هيچ موقع پرچم كشورم را باپول عوض نمي كنم ولي حداقل خواسته ام از مسئولان اين است كه نگاه ويژه اي به دووميداني بانوان داشته باشند تا بتوانيم همان جايگاهي كه داريم حفظ كنيم .

آيا دووميداني ورزش پر هزينه اي است ؟

بله،اشخاصي كه مي خواهند ورزش قهرماني را شروع كند بسيارپرهزينه است به خاطر اين كه لباس وتغذيه و...همه اينهاهزينه بالايي دارد .

يك دونده خوب چه ويژگي هايي بايد داشته باشد؟

سرعت رشته اي است كه يك مقدار به ژنتيك هم بستگي دارديعني بايدژنتيك خوب يا ژن سرعتي داشته باشي تا بتواني موفق باشي ،البته يك مقدار به مربي هم برمي گردد كه چگونه آن استعداد را پرورش بدهد.

بانواني كه مي خواهند دووميداني را شروع كنند به كجا بايد مراجعه كنند؟

الان نسبت به آن زماني كه ما شروع كرديم خيلي بهتر شده مراكز استعداديابي ومدرسه دووميداني هست كه علاقه مندان مي توانند از طريق آن يا فدراسيون اقدام كنند.

وضع دووميداني بانوان ما نسبت به ديگر كشورهاي آسيا وجهان چگونه است ؟

ازنظر استعدادوتواناييهاي بدني نسبت به كشورهاي صاحب نام چيزي كم نداريم ولي ازنظر امكانات نسبت به آنها خيلي كمبود داريم تمام رقبايم الان بابهترين امكانات تمرين مي كنند ولي ماهنوز دغدغه داريم.

بانواني كه مي خواهند دووميداني را شروع كنند چه پيشنهادي داري؟

دووميداني رشته سختي است وتمرين هاي زياد وپشتكارزيادي مي خواهداما زماني كه ركورد مي زني يامدال مي گيري تمام سختي از تنت بيرون مي رود ،پيشنهاد مي كنم پشتكارداشته باشند چون هركسي در هرصنفي مي خواهد به هدف هايي كه دارد برسديك سري مشكلات وموانع جلوراهش است باصبوري وپشتكاربايدآن موانع را كناربزندتا به هدفشان برسد.

رحمان احمدی

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: