کد خبر: ۱۸۴۱۲۵
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ - 2018February 06
نظر به قانون (إجباري) طرح پزشكان و پيراپزشكان؛ قانونگذار حكيم، در راستاي جذب و اعزام نيروي متخصص به نقاط مختلف كشور ،تعدادي از كادر تخصصي درمان اعم از پزشك و پيراپرشك،به أين مناطق اعزام كه در اصطلاح به پزشكان طرحي يا ضريب كا، معروف هستند
شفاآنلاین>سلامت> در روزهاي اخير ، تصوير مكاتبه اي دسته جمعي از پزشكان بيمارستان رازي شهرستان سراوان از توابع آستان عزيز سيستان و بلوچستان ، در فضاي مجازي منتشر شده است كه نگارنده فارغ از مسايل صنفي،نقدي حقوقي و صرفا'' آموزشی در ادامه ، خواهد داشت.

به گزارش شفاآنلاین، نظر به قانون (إجباري) طرح پزشكان(Doctors) و پيراپزشكان؛ قانونگذار حكيم، در راستاي جذب و اعزام نيروي متخصص به نقاط مختلف كشور ،تعدادي از كادر تخصصي درمان اعم از پزشك و پيراپرشك،به أين مناطق اعزام كه در اصطلاح به پزشكان طرحي يا ضريب كا، معروف هستند.

دولت در قبال اين افراد،عينا'' به مثابه كارمند رسمي خود بايستي ارايه خدمت نمايد.عده اي از اين أفراد بومي و عده اي غير بومي ميباشند.اما نكته مهم و قابل عرض اين است كه خدمت در مناطق محروم، داراي شرايط خاصي است كه مسولين مربوطه بايستي در أين راه، تلاش خود را براي (جذب نيروي تخصصي) بعمل آورند.

اما بعضا'' كج سليقگي يا تحميل نظرات شخصي يا هر موضوع ديگري ،سبب (دفع نيروي تخصصي) ميگردد.

چنانچه در متن نامه آورده شده است، چنين استنباط ميگردد كه جو كاري در بيمارستان ياد شده ، جوي ناآرام و ملتهب ميباشد كه تاكنون، عليرغم حضور معاونت محترم درمان دانشگاه(University) مربوطه هنوز تعيين تكليف نشده است.

با تسري به گزارش جمعي كه ممهور به مهر پزشكان مربوطه ميباشد، تحريك_به_حمله و از سويي  تشويش_اذهان_عمومي براي رسيدن به مقاصد شخصي، عملي مجرمانه تلقى ميگردد كه جا دارد، چنانچه مسولين ذیربط دانشگاه علوم پزشكي مربوطه ، خود را مداخله نميدهد، به جهت حفظ شأن مردم فهيم و غيور بلوچستان و نيز پيشگيري از (دفع نيروي تخصصي) ،دادستان_عمومي_و_انقلاب_سراوان ،ورود قانوني نموده و با استفاده از ابزار قانون، جلوي تعدي و تفريط طرفين را بگيرد.

بي شك مسولين دانشگاه باتوجه به مکاتبات مندرج در نامه، تمايلي جدي بر حل موضوع نداشته و يا گرفتار مسايلي مهمتر بوده اند كه در أين مورد مدعي العموم، دادستان محترم شهرستان، مكلف به إحقاق حقوق عامه بوده تا اين شهرستان از خدمات تخصصي بنا به هر دليلي، عقب نماند.
شأن و جايگاه مردم غيرتمند بلوچستان و نيز تحمل سختي ها و محروميتها،نبايستي سبب إيجاد جو بدبيني و ابهام و كوتاهي در عرصه خدمات بهداشتي درماني براي اين عزيزان را فراهم آورد.

نگارنده ، در نگاه شهروندی و سپس در نگاه حقوق خوان، خواستار ورود هرچه سريعتر مدعي العموم به أين موضوع بوده و چنانچه إحدى از مسولين در أين امر،كوتاهي يا قصوري نموده اند، بطور جدي با ايشان برخورد قانوني گردد.

بديهي است ، ( جذب نيروي تخصصي) در شرايط فعلى با تعويق پرداخت هاي طولانی، چنانچه به چاشني بي احترامي و ناامني همراه شود، امري سخت و موجبات أضرار به مردم فهيم آن خطه خواهد بود.

اميد كه مسولين مربوطه دانشگاه با صرف وقت مناسب و در صورت عدم امكان، دادستان محترم سراوان بعنوان مدعي العموم، وارد اين موضوع شده و سبب ختم اين مباحث خطرآفرين گردند و مردم قرباني برخي كج سليقگي ها يا نگاه هاي مغرضانه نگردند.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: