کد خبر: ۲۹۳۳۴۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۴۰ - ۲۰ آبان ۱۴۰۰ - 2021November 11
در مطالعه‌ انجام شده و در کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن، بر اساس آزمایشاتی که روی جمعیت های چند ده هزار نفری از افراد صورت گرفته، مشخص شده است
شفاآنلاین>سلامت>دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کرونا گفت: فاصله زمانی بین تزریق دو دوز واکسن، نباید خیلی زیاد یا خیلی کم باشد.
به گزارش شفاآنلاین:مسعود یونسیان، دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کرونا و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهراندر مورد مدت زمان تزریق دوز اول و دوم واکسن کرونا اظهار کرد: کوتاه کردن فاصله بین تزریق دو دوز واکسن کرونا توصیه نمی‌شود زیرا هر چقدر فاصله مشخص شده بین دو دوز کمتر شود، اثربخشی واکسن نیز تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش می‌یابد.

یونسیان افزود: طبق مطالعات انجام شده به دو دلیل افزایش فاصله تزریق دو دوز واکسن درست نیست . در مطالعه‌ انجام شده و در کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن، بر اساس آزمایشاتی که روی جمعیت های چند ده هزار نفری از افراد صورت گرفته، مشخص شده است که با یک فاصله مشخص در هر دوز ، واکسن نتیجه بهتری را ارائه می‌دهد به همین دلیل دوز و مدت زمان مشخص و ثابتی بنا به نوع کارآزمایی هر واکسن در نظر گرفته می شود. در نتیجه بیشتر شدن زمان فاصله دو دوز واکسن الزاما منجر به اثربخشی بیشتر نمی شود و حتی اثربخشی را تا حدی کاهش می دهد.

این اپیدمیولوژیست در مورد دومین دلیل یعنی امکان بروز مشکل در صورت افزایش فاصله تزریق دو دوز ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که پس از تزریق دوز اول، فرد به صورت کامل مصون نمی شود و صرفا درجاتی از ایمنی در او ایجاد می شود؛ برای تکمیل این ایمنی به تزریق دوز دوم نیاز است. زیرا امکان ابتلا در مدت زمان فاصله افتادن بین دو دوز وجود دارد. به این دو دلیل توصیه می شود که دوز دوم واکسن کرونا در زمان مقرر تزریق شود.

دبیر کمیته اپیدمیولوژی و پژوهش کمیته علمی کرونا افزود: به طور کلی اکثر متخصصان معتقدند، افزایش فاصله بین تزریق دو دوز نگرانی از جهت ایجاد ایمنی به وجود نخواهد آورد و صرفا این نگرانی وجود دارد که ایمنی دیرتر ایجاد شود. برای مثال اگر بیش از شش هفته فاصله بین تزریق دو دوز ایجاد شد، نیازی به دریافت مجدد دوز اول از ترس عدم ایجاد ایمنی اولیه واکسن نیست.

یونسیان بیان کرد: عمدتا برای زمان تزریق هر واکسن شواهد علمی و استنتاج های فراوان از فازهای قبلی مطالعه در نظر گرفته می شود که بهتر است مراحل تزریق واکسن  طبق اعلام انجام شود.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: