کد خبر: ۷۱۲۵۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۰ - ۰۷ مرداد ۱۳۹۴ - 2015July 29
شفا آنلاين:حوادث پزشکی>اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی زمان مرگ فرد به کما رفته که پس از مرگ اعضایش اهدا می‌شود را زمان اعلام مرگ مغزی توسط کادر پزشکی دانست و نه زمان قطع کردن دستگاه‌های پزشکی.

به گزارش شفا آنلاين،بر اساس آمار مسئولان میزان مرگ مغزی در ایران سالانه حدود پنج تا هشت هزار نفر است که نیمی از این تعداد می‌توانند اعضای خود را اهدا کنند و جان و سلامتی دوباره به بیماران مختلف اعطا کنند و کیفیت زندگی در آنان را بالا ببرند.

مرگ مغزی حادثه‌ای تلخ است که جان می‌بخشد و متاسفانه این مساله در ایران زیاد اتفاق می‌افتد و خود این موضوع تبعات و موضوعات حقوقی در پی دارد که زمان مرگ افراد زمان اعلام مرگ مغزی توسط کادر پزشکی است یا زمان جداکردن وی از دستگاه؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرده است که مرگ فرد به کما رفته زمان تشخیص مرگ مغزی توسط کادر درمانی است نه زمانی که دستگاه از وی قطع شود.

سوال مطرح شده از اداره کل حقوقی به قرار زیر است:

ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻭﺻﻞ ﺍﺳﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭی ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻣﺬﮐﻮﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﻭی ﻗﻄﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮﻕﺍﻟﺬﮐﺮ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﺩی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭ ﺗﺄﯾﻴﺪﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﺎی ﺩﻡ ﻭی ﻧﻴﺰ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍی ﺍﻋﻀﺎء ﻭی ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، این سئوال مطرح می‌شود که  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺗﻴﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪﺍﻋﻀﺎء ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺟﺪﺍ ﻭ ﺑﻪﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ ﻭی ﻗﻄﻊ ﺷﻮﺩ. ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺩﺭﻣﺎﻩ ﺣﺮﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻋﻀﻮ ﻭ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﯾﺎﻡ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻮﺕ ﻭی ﮐﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪﺑﻮﺩ: ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮگﻣﻐﺰی ﻭ ﯾﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻭی ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی به شماره 7/93/2587 اعلام کرده است:ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮگ، ﺍﻣﺮی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭﻣﺮگ ﻣﻐﺰی ﺷﺪﻩ، ﻣﺮﺩﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺮگ ﻣﻐﺰی، ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻮﺕ ﻭی ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﺁﻥ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻴﺸﻮﺩ.


فارسنظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: