کد خبر: ۱۹۸۹۹۴
تاریخ انتشار: ۰۰:۳۵ - ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ - 2018June 13
مدیرکل سازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت دردیدار با رییس و اعضا هیات مدیره انجمن تاکید کرد:
شفاآنلاین:مدیرکل سازمان های مردم نهاد وزارت بهداشت و درمان،با اشاره به جایگاه مهم و کلیدی انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی ایران در خدمات رسانی گسترده همه جانبه به بیماران ،بر افزایش تعاملات دوجانبه میان وزارت بهداشت و انجمن بیماران کلیوی ایران دردوره جدید مدیریتی تاکید کرد.

به گزارش اختصاصی شفاآنلاین،دکتر جمالی درجریان دیدار و گفتگو با داریوش آرمان ،رئیس هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی ایران گفت:بی تردید انجمن های خیریه شناخته شده وشناسنامه دار همواره می توانند به عنوان بازوی قوی دولت و دستگاههای مربوطه ازجمله وزارت بهداشت ودرمان باشند.به همین خاطردکترهاشمی ،وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ودکترایازی -معاون اجتماعی وزیر -نیزهمواره به نقش سازمان های مردم نهاد خیریه درکاهش آلام و مشکلات بیماران خاص وصعب العلاج تاکید داشته اند.
وی افزود:براساس هماهنگی های صورت گرفته ،تمامی دانشگاههای علوم پزشکی وبه خصوص معاونت های اجتماعی دانشگاهها آماده همکاری های همه جانبه با سازمان های مردم نهاد و خیریه دراموردرمان بیماران هستند.درهمین راستانیز مسئولان عالی رتبه وزارت بهداشت تاکید کرده اند که دانشگاهها تا حد امکان خدمات مورد نیاز را به انجمن های خیریه ارایه کنند و انجمن ها نیزمی توانند ازامکانات موجود با برنامه ریزی های منسجم استفاده نمایند.
به گفته دکترجمالی ،استفاده ازمراکز همایش،امکانات خوابگاهی ،اقامتی، ترابری و سایرموارد مشابه تنها نمونه ای ازامکاناتی است که در موارد مورد نیازمی تواند دراختیار انجمن های خیریه سلامت محور و همکار با وزارت بهداشت قرارگیرد.
وی درجریان بازدید از ساختمان درمانی شفا-وابسته به انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی ایران-خدمات ارایه شده دراین ساختمان 9 طبقه را حائز اهمیت برشمرد و گفت:بدون تردید با برنامه ریزی های کارشناسی می توان کیفیت خدمات رسانی به بیماران دیالیزی و پیوند کلیه را دراین مرکز درمانی فوق تخصصی ارتقاء بخشید.

درجریان این دیدار،داریوش آرمان-رئیس هیات مدیره انجمن بیماران کلیوی- نیزبا تشریح بخشی از عملکرد این انجمن درسراسرکشورگفت:انجمن بیماران کلیوی ایران با حدود یکصد هزاربیمار تحت پوشش ازطریق 187 شعبه و نمایندگی درسراسرکشور به جامعه بزرگ بیماران خدمات رسانی می نماید.
وی افزود:مدیریت جدید این انجمن که ازچندی قبل سکان هدایت انجمن را در دست گرفته است،به عنوان متولی اجتماعی بیماران کلیوی کشور،آماده همه نوع همکاری برای کاهش مشکلات بیماران و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی است.
آرمان تصریح کرد:بی تردید دربرخی شهرها و استان های کشور شاهد کاستی هایی هستیم که ترمیم وبهبود ساختار مدیریتی انجمن های مذکور ازاولویت های هیات مدیره جدید انجمن می باشد.

رئیس انجمن خیریه حمایت ازبیماران کلیوی کشور خاطرنشان کرد:شناسایی مشکلات کلان بیماران و اعلام این موارد به دستگاههای ذیربط یکی ازمهم ترین اولویت های مدیریت جدید انجمن خواهد بود.که البته بی شک به حداقل رساندن این مسایل نیزدردستورکار خواهد بود.
درادامه این دیدار سعید الموسوی-عضوهیات مدیره انجمن-نیزدرباره مشکلات دارویی و درمانی بیماران کلیوی توضیحاتی ارایه کرد.