پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت

برچسب ها
برچسب: چتر
های قلبی که اصلاحا بستن سوراخ بیضی باز با چتر...
کد خبر: ۲۱۸۵۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۹


نیروی انتظامی با چترش مانع از خیس شدن توپ جمع...
کد خبر: ۲۱۷۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


حفظ کرده و زیر چتر دیگران زندگی نمی کند مسئولیت...
کد خبر: ۲۱۶۶۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


حفظ کرده و زیر چتر دیگران زندگی نمی کند مسئولیت...
کد خبر: ۲۱۶۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۹


چتر حمایتی خود را بر سر تولیدکنندگانی غیرحقیقی و واردکنندگان...
کد خبر: ۲۱۶۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۱۵


کد خبر: ۲۱۵۴۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۷


کد خبر: ۲۱۴۰۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۲۱


کارکرد و پیام فعالیت بیمه ها آن است که چتر...
کد خبر: ۲۱۲۷۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷


این روزها حتی اگر چتر هم با خود به همراه...
کد خبر: ۲۱۲۶۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۷


درخت به شیوه ذیل به عنوان چتر ایمنی بهره گرفت...
کد خبر: ۲۱۲۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۰۳


هزار نفر از چتر حمایتی این مجموعه خارج و توانمندسازی...
کد خبر: ۲۱۱۰۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۰


چتر حمایتی ویژه از آسیب‎دیدگان این نوع جرایم باید مورد...
کد خبر: ۲۱۰۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


و قبح ماجرا و احتمال بالای مجازات قربانی یک چتر... چتر امنیتی به شکل امان نامه حکومتی برای قربانی مصرف... به قربانی به چشم مطلع که مشمول چتر تامین قضایی...
کد خبر: ۲۱۰۲۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۲


عظیمی از روابط کاری از ضوابط قانون کار این چتر...
کد خبر: ۲۰۹۱۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۰۱


شفا آنلاین جشنواره سقوط ازاد چتر بازان از سرار کشور... سقوط ازاد چتر بازان برای تمام گروه های شخصی ورزشی... وینگ سویت و اموزشی با چتر کمک مهمی به برگزاری...
کد خبر: ۲۰۷۶۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۵


تومان مواجه است چتر حمایتی دولت و بیمه ها نسبت... هرحال مشکل آن است که دولت و بیمه ها چتر... توانیم برای داروهای برند که مشابه داخلی دارند چتر حمایتی...
کد خبر: ۲۰۷۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۱


لحظه از زمان با دقت و چتر پوششی بیش از...
کد خبر: ۲۰۶۹۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷


کد خبر: ۲۰۶۱۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۳۰


و فروش کالا ارز پتروشیمی و زیر چتر بازار سرمایه...
کد خبر: ۲۰۵۶۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴


زندگی زیر چتر پدر و مادر را ندارم باید خانه...
کد خبر: ۲۰۵۴۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۱


آخرین اخبار