کد خبر: ۲۶۰۰۰۶
تاریخ انتشار: ۰۸:۰۰ - ۰۴ تير ۱۳۹۹ - 2020June 24
احتکار بعضی از مراکز توزیع داروو انبارکردن مایحتاج درمانی مردم نیازمند باسیاست منفعت طلبی شخصی و گروهی سبب ایجادکمبودو در نهایت قحطی دارو در سطح کشور گشته است
شفاآنلاین>اجتماعی>سلامت>شیوع بیماری کووید19تا حد شایان توجهی به بازار دارو در کشور لطمه زده است.فشار روز افزون مردم برای تهیه دارو از طرفی و دهن کجی ملل مختلف در ارسال دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل تحریم ها از طرف دیگرمزید بر علت گشته تا بیش از پیش مشکلات در جامعه امروز ما خود رانمایان سازد.

متاسفانه بالارفتن قیمت دلار در روزهای اخیراز سویی سیستم حمل و نقل گمرکی ما را فلج نموده و ازسویی دیگر باعث سودجویی برخی شرکت ها و تولید کنندگان دارو شده است.احتکار بعضی از مراکز توزیع دارو و انبارکردن مایحتاج درمانی مردم نیازمند باسیاست منفعت طلبی شخصی و گروهی سبب ایجاد کمبود و در نهایت قحطی دارو در سطح کشور گشته است.

دلیل این اتفاق ناگوار و چالش های بعد از تغییر قیمت دلار،موضوع نبودن اجرای قانون مشخص در این زمینه میباشد.موضوع نداشتن سوبسید و سهمیه بندی دولتی و نحوه اجرای ان سودجویان را مشتاق کرده تا از این اب گل الود صیدی بگیرند.

با ثابت شدن تاثیر داروهای هیدروکسی کلروکین و اخیرا دگزا دولت میبایستی با یک سیاست مناسب  در بخش بهداشت و درمان اجازه  تشکیل مافیا را در این زمینه میگرفت که متاسفانه نتوانست .امید است با تغییرات در شیوه های کلان مدیریتی و همچنین شروع به کار مجلس جدید این معضلات از بین برود.

 بیش از هرموضوع دیگری کووید 19تفاوت بین حکومت ها و انواع مدل سیاسی رادر کشورهای مختلف نشان داد.بخشی از جوامع دموکراتیک به خاطر نجات مردم و سرزمینشان قوانین سفت و محکم در کشورشان به اجرا دراوردند به نفع مردم و دموکراسیشان و در مقابل برخی جوامع اقتدار گرا و تک حزبی با پز دموکراسی متاسفانه قوانینی که باید و شاید به دلیل مصلحت خودشان وضع نکردند و این جا که باید مثل همیشه سخت گیری میکردند،وادادند!

در پاکستان عمران خان پس از اعلام ورود کرونا به کشورش از مردمش دعوت کرد تاهمه دست در دست هم ودرکنار یکدیگر برای مقابله با این مشکل عزمشان را جزم کنند ،در مقابل چین،بادیر اعلام کردن انتشار ویروس در ووهان،باعث سرایت ان به تمامی گیتی شد.

کشور ما بدون هیچ توجیه و دلیل معقولی با اطلاع از ورود کرونا به کشور تا اواخر سال 98 پروازها رابه چین ممنوع نکرد و درمقابل اروپا بلافاصله با اعلام انتقال کرونا به  خصوص ایتالیا و المان علاوه بر فرودگاه هاتمامی مراکز و اماکن عمومی را تعطیل کردند.

(قهر یا اشتی)تلاشی است در جهت اشنایی با مدل های انواع دموکراسی  توسعه یافته امروز جهان در غالب یک چهارچوب انسانی و درعین حال پذیرفته شده بین المللی.این موضوع مهم که ایا دموکراسی در دنیای امروز ما ایا به معنی درست و حقیقی خودش به کار گرفته شده یا فقط عروس زیباو جوانی است نمادین برای پیشبرد اهداف حاکمان سوالی است بسیار حائز اهمیت. برای بهتر شناخته شدن دموکراسی باید ابتدا این نتیجه گیری را به دست اوریم که ایا دموکراسی برای دنیا تاثیر گذار بوده و یانه.

قطعا تاثیراتش هم مثبت بوده وهم منفی. بسیاری پیروزی ها را به دست اورده که امروز پیامدهایش رانظاره گر هستیم.مهم ترین ایده دموکراسی اجازه دادن و امکان صحبت کردن همه در کنار یکدیگر است.این حقیقت که هر اندیشمند یا محققی نظر و تصمیمش بیان میشود و فرصت گفتن میابد شرایط را برای ایجاد دگرگونی و اصلاح فراهم مینماید.

چرا که شما به عنوان رییس قوه مجریه باهزاران ایده نو و جدید و قدیم طرف هستید تا با 1ایده.به علاوه اینکه رضایت مندی تمام طبقات را شما فراهم مینمایید با اجازه دادن به انان. و اما اندر مضرات دموکراسی بمانند هر مکتب سیاسی دیگری که اشکالاتی دارد،نوع انتخاب ان است. دردموکراسی اکثریت انتخاب کننده هستند،واین موضوع این حقیقت تلخ را دارد که ممکن است همه که اکثریت باشند اشتباه در انتخاب داشته باشند و جامعه راه درست را طی نکند.

برای مثال در کشور امریکا با همه پرسی که برگزار شد فردی بنام ترامپ به ریاست جمهوری رسید که با وجود اینکه نماینده بخش عظیمی از مردم بود اما نتوانست رضایتمندی و خشنودی اکثریت را برقرار کندوبارها از طرف مردم مورد نکوهش و انتقاد قرار گرفت و در نهایت استیضاح شد.ایراد دیگر دموکراسی ((دزدیدن)) است.

دردموکراسی به اسم ازادی بیان و رعایت حقوق مردم دموکرات ها حق به جانب میشوند و چون این ادعا را دارند که از طریق رای و انتخابات به قدرت رسیده ند پس خود را نماینده تام الاختیار در همه دوران میدانند.به طور مثال در زمان احمدشاه که ایران صاحب مجلس و قانون شده بود،رضاشاه که مرد باهوشی بود با رخنه در خانه ملت یعنی مجلس و تطمیع نمایندگان خود را شخصی دموکرات جازدوبه محض ورود نمایندگان نزدیک به خودش در مجلس بلافاصله لایحه انقراض قاجاریه را تنظیم و ان را به تصویب رسانید و این لطمه بزرگ را به انقلاب مشروطه و مجلس و قانون که باخون شهدای ایران به پیروزی رسیده بود رساند.

یا درالمان هیتلر در شرایط دموکراتیک به مجلس المان وارد شد و پس از مصادره کردن کرسی های مجلس توسط همقطارانش حزب نازی را به پیروزی و رساند و بلافاصله دیکتاتوری را علم کرد.پس در این نوشته کوتاه ما با بخشی از مضرات و فواید دموکراسی اشنا گردیدیم.اما سوال مهم و اساسی این است که با این مدل سیاسی باید دوست باشیم یا دشمن ،قهر باشیم یا اشتی ؟

 باتوجه به انواع مدل دموکراسی که تفاوت هایش در اجرا و شیوه های اداره میباشد بهترین نوع دموکراسی در کشورهایی است که بر پایه بنای اریستوکراسی بنا شده ند.درواقع کشورهایی مثل امریکا،فرانسه و بریتانیا به واسطه جنگ طلبیشان دموکراسی خود را زیر سوال برده ند.مدل های سویس و سوئد و دانمارک نمونه هایی از نوع دموکراسی مسالمت امیزی هستند که جدا از جنگ طلبی مشغول به امور دیپلماسی خود میباشند.در بخش بعد به موضوع ایران میپردازیم

 در دنیای امروز با توجه به نزدیکی ملت ها و تعامل بیشتر با یکدیگرکشور ما هم بایدتا حد زیادی در راستای هم سویه سازی با ملل دموکراتیک گام بردارد.اکنون باتوجه به فجایعی بنام ترامپیست در امریکا و دوری جوامع اروپایی از دولت کنونی امریکا و امکان شکست ترامپ در انتخابات ،جادارد که موازی با ارمان ها و ارزش های انقلاب و نظام سیاسی کشور ،در جهت اشتی با جوامع دموکراتیک گام هایی برداریم تا متهم به قهر با دنیای امروز که هزارو یک شعار انسان دوستی سرمیدهد نشویم.

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: