کد خبر: ۱۰۶۸۶۵
تاریخ انتشار: ۱۷:۱۰ - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ - 2016May 03
شفا آنلاین>سلامت>معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشكی گفت: با توجه به ضرورت تدوین برنامه و صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران، این مهم امسال در اولویت برنامه های این معاونت قرار دارد.

 به گزارش شفا آنلاین،محمد میرزابیگی روز سه شنبه در جمع مسئولان دانشكده پرستاری مامایی و دانشجویان رشته پرستاری بوشهر افزود: با وجود توان و مهارتهای بالای پرستاران كشورمان نسبت به دیگر كشورها، هنور این حرفه در ایران شان بین المللی ندارد.
وی ادامه داد: با صدور پروانه صلاحیت حرفه ای، شان بین المللی حرفه پرستاری حفظ می شود و افراد دارای صلاحیت، در چارچوب این حرفه در جامعه خدمت می كنند.
میرزابیگی با تاكید بر تدوین شاخص های ملی در حرفه پرستاری گفت: با وجود افزایش نسبت نیرو در بخش پرستاری، به دلیل نبود شاخص و استاندارد باز هم با كمبود نیرو روبه رو هستیم.
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی افزود: تدوین شاخص های ملی پرستاری در ابعاد مختلف از دیگر اولویت های این معاونت است.
وی بیان كرد: وظیفه پرستاران تنها در چارچوب بیمارستان ها تعریف نشده است و فعل مراقبت و پرستاری در جامعه از پیشگیری تا بازتوانی باید برای مردم ارائه شود.
میرزابیگی افزود: توسعه پرستاری جامعه نگر و حضور پرستاران علاوه بر بیمارستان ها در جامعه از دیگر اولویت های كاری این معاونت است.
وی اضافه كرد: براساس تعریف پرستاری جامعه نگر این قشرعلاوه بر بیمارستان ها در سطح جامعه برای ارائه خدمات پرستاری باید دفتر كار داشته باشند كه در این زمینه آئین نامه ها تنظیم و بزودی ابلاغ می شود.
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به سطح بندی خدمات گروه پرستاری در كشور اشاره كرد و گفت: براساس این نظام سطح بندی خدمات پرستاری در سه سطح مراقبت های اولیه بالینی، عمومی و تخصصی و فوق تخصصی تقسیم بندی می شوند.
میرزا بیگی یادآور شد: خدمات سطح اول را نیروهای كمك پرستار، عمومی توسط كارشناسان دانشگاهی و خدمات تخصصی و فوق تخصصی را پرستاران كارشناس ارشد، phd و dnp پس از گذراندن دوره های تخصصی ارائه می كنند.
وی درباره شایعه جایگزینی كمك پرستاران به جای پرستاران شاغل در مراكز بهداشتی و درمانی گفت: جامعه پرستاری بویژه دانشجویان این رشته به برخی تبلیغات كه از سر ندانم كاری، بی اطلاعی و غیر علمی است، توجه نكنند.
میرزابیگی ادامه داد: برخی با سیاه نمایی اعلام می كنند قرار است عده ای جای عده دیگری را بگیرند، آیا 10 هزار كمك پرستاربا چه آموزشی می توانند جای 140 هزار پرستار شاغل و 50 هزار دانشجو در رشته پرستاری را بگیرند؟
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشكی اظهاركرد: دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل توجهی به این سیاه نمایی ها نكنند و با اراده و خودباوری در رشته های تخصصی خود به فعالیت ادامه دهند.
وی در مورد پرداختی ها به جامعه پرستاری اظهاركرد: با وجود اینكه نظام پرداخت كنونی به جامعه پرستاری خوب نیست و همواره مورد انتقاد وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشكی است باید فكر اساسی برای شود ولی دراین نظام میانگین 9 تا 10 درصد از درآمد نظام درمانی كشور به سمت پزشكان و پرستاران سوق داده شده است.
معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشكی بیان كرد: در زمان حاضر كارانه پرستاران نسبت به كارانه سال 92 آنان 2.5تا 3 برابر شده است ولی بازهم این میزان تغییركافی نیست و تلاش می كنیم پرداختیها بیشتر شود.
میرزابیگی گفت: باید با داشته های زیادی كه داریم نداشته هایمان را بدست آوریم وسیاه نمایی ها داشته هایمان را نباید تحت تاثیرنگذارد.
معاون پرستاری وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشكی گفت: در زمان حاضر140هزار پرستار كارشناس در بیمارستانها مشغول به خدمت هستند.
وی با اشاره به جذب 75هزار پرستار در طول برنامه چهارم و پنجم توسعه در كشور افزود: در طرح تحول سلامت پارسال 17 هزار نفرنیرو بكارگیری شد.
میرزابیگی اظهاركرد: امسال تاكنون مجوزاستخدام پیمانی 16 هزار و 200 نفرنیرو برای دانشگاههای علوم پزشكی صادر شده است كه از این تعداد11 هزار نفرمربوط به گروه پرستاری هستند.
وی یادآور شد: رشته پرستاری و دانشجویان این رشته از جمله افرادی هستند كه در زمان فارغ التحصیلی معطل كار نمی مانند و تا سالهای آینده نیز بكارگیری پرستاران را خواهیم داشت این درحالی است كه خیلی از رشته ها مشكل بیكاری دارند.
میرزابیگی افزود: با توجه به اینكه تاكنون تعریف درستی از پرستاری به جامعه ارائه نشده است، پرستاران باید مبلغان این اندیشه باشند.
وی گفت: در زمان حاضر181دانشكده پرستاری و 50هزار دانشجوی پرستاری از كارشناسی تا دكترا داریم.
میرزابیگی افزود: دراین شرایط میزان پرستار به تخت بیمارستانی از 1 نفر بالاتر است اما هدف ما بالاتر از 2 تا 2.5 نفر برای هر تخت بیمارستانی است.
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: