پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت

برچسب ها
برچسب: گرما
بالا است و هنوز احساس گرما می کنید حمام بکنید...
کد خبر: ۲۱۸۹۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۴


حس گرما مشهور است این ادویه خوش عطر و طعم...
کد خبر: ۲۱۸۷۳۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۱


های عمیق دندان احتمال حساسیت به سرما و گرما تا... مصرف شیرینی جات علاوه بر دما های شدید گرما/ سرما...
کد خبر: ۲۱۸۷۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۲


نگران بودن و استرس داشتن فرد احساس گرما می کند...
کد خبر: ۲۱۸۶۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰


باشد و به گرما نور و لامسه از طریق پایانه...
کد خبر: ۲۱۸۵۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰


دچار گرما گرگرفتگی تعریق و لرز شود ۵- افزایش وزن...
کد خبر: ۲۱۸۴۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


بی قراری عدم تحمل گرما و تعریق تپش قلب ضعف...
کد خبر: ۲۱۸۳۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


احساس گرما و تغییر رنگ پوست در ناحیه آسیب دیده...
کد خبر: ۲۱۸۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۶


های مختلف فیزیکی دستی سرما گرما لیزر دارودرمانی تزریقات و...
کد خبر: ۲۱۸۱۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۵


گرما در محل برشها یا خارج شدن ترشح از آنها...
کد خبر: ۲۱۷۸۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴


بگویید خیلی چیزها مانند هوا گرما و برق را نمی...
کد خبر: ۲۱۷۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴


گر گرفتکی احساس ناگهانی گرماست که زنان در ابتدای دوره...
در زنانی که از حمله های احساس گرما و گر... است گر گرفتکی احساس ناگهانی گرماست که زنان در ابتدای...
کد خبر: ۲۱۷۷۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳


زیاد زیر آفتاب ماندن گرما و نور درخشان خورشید واقعا...
کد خبر: ۲۱۷۶۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۱


خام یا به شکل گرما دیده بیش از ۱۱ درد...
کد خبر: ۲۱۷۶۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


روبالشتی هستند زیاد زیر آفتاب ماندن گرما و نور درخشان...
کد خبر: ۲۱۷۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۲


گرمابخشی به خانه اگر فضای مناسب دارید کرسی استفاده کنید... تا در زیر لحاف کرسی هم به تن گرما بدهید... عسل شربت مقوی و گرمابخش به مهمانان خود بدهید یا...
کد خبر: ۲۱۷۵۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۹


شوند اما سلول های عصبی دیگر که احساس گرما درد...
کد خبر: ۲۱۷۳۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۷


و در محیطی دور از نور رطوبت و گرما قرار...
کد خبر: ۲۱۷۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۸


در فصل گرما نام برد دبیر اجرایی کنگره اورژانس ها...
کد خبر: ۲۱۷۲۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


مجاری تنفسی باز شود به دلیل اینکه گرما باعث انبساط...
کد خبر: ۲۱۷۱۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۵


آخرین اخبار