کد خبر: ۳۰۷۳۰۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۱۱ تير ۱۴۰۱ - 2022July 02
اگر‭ ‬امروز‭ ‬جوان‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬هراسان‭ ‬و‭ ‬گریزان‭ ‬است‭ ‬خوف‭ ‬دارد‭ ‬پیوند‭ ‬زناشویی‭ ‬موجب‭ ‬سلب‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬محدودیت‭ ‬وی‭ ‬گردد‭.
شفاآنلاین>اجتماعی>یکی‭ ‬از‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬و‭ ‬ارزشمندترین‭ ‬اقدامات‭ ‬زندگی‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬ازدواج‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬تداوم‭ ‬نسل،‭ ‬دو‭ ‬رکن‭ ‬ارزشمند‭ ‬در‭ ‬ازدواج‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬جوانترین‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬بوده‭ ‬وحدود‭ ‬20میلیون‭ ‬پسر‭ ‬و‭ ‬دختر‭ ‬مستعد‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬برای‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬جاده‭ ‬ازدواج‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬می‌باشند‭. ‬متاسفانه‭ ‬حدود‭ ‬45درصد‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬سن‭ ‬ازدواج‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬نگران‭ ‬شرایط‭ ‬دشوار‭ ‬آن‌هاست‭. ‬درسبب‌شناسی‭ ‬کاهش‭ ‬ازدواج‭ ‬طی‭ ‬پژوهشهای‭ ‬مختلف‭ ‬دو‭ ‬علت‭ ‬اساسی‭ ‬شناسایی‭ ‬گردیدند‭: ‬اول؛‭ ‬فقدان‭ ‬آموزش‭ ‬مسئولیت‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬نظری‭ ‬و‭ ‬کاربردی‭ ‬در‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬جامعه‭: ‬شوربختانه‭ ‬والدین‭ ‬گاه‭ ‬خودشان‭ ‬با‭ ‬مفاهیم‭ ‬مسئولیت‭ ‬بیگانه‭ ‬بوده‭ ‬وقهرا‭ ‬توان‭ ‬انتقال‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ندارند‭. ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬نیز‭ ‬نسلهای‭ ‬نوجوان‭ ‬و‭ ‬جوان‭ ‬ما‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬تمرین‭ ‬و‭ ‬ممارست‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬ملاحظه‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬مسئولیت‌پذیری‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬مسئولیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬عاطفی‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬کمرنگ‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬امروز‭ ‬جوان‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬هراسان‭ ‬و‭ ‬گریزان‭ ‬است‭ ‬خوف‭ ‬دارد‭ ‬پیوند‭ ‬زناشویی‭ ‬موجب‭ ‬سلب‭ ‬آزادی‭ ‬و‭ ‬محدودیت‭ ‬وی‭ ‬گردد‭. ‬برفرض‭ ‬قانع‭ ‬شدن‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬عدم‭ ‬سلب‭ ‬آزادیشان،‭ ‬موضوع‭ ‬فرزندآوری‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬زندگی‭ ‬آن‌هاست‭. ‬اما‭ ‬اشتغال،‭ ‬مسکن،‭ ‬گرانی‭ ‬و‭ ‬تورم‭ ‬افسار‭ ‬گسیخته‭ ‬دومین‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬در‭ ‬راه‭ ‬ازدواج‭ ‬میباشد‭. ‬اما‭ ‬معتقدم‭ ‬مشکل‭ ‬اساسی‭ ‬مسئولیت‭ ‬گریزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اکثریت‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬ندارند‭. ‬همه‭ ‬ما‭ ‬توقع‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬دولت‭ ‬دستی‭ ‬بر‭ ‬چراغ‭ ‬جادو‭ ‬کشد‭ ‬تا‭ ‬مشکلات‭ ‬ازدواج‭ ‬جوانان‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اشاره‭ ‬رفع‭ ‬گردد‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پسران‭ ‬یا‭ ‬دخترانی‭ ‬که‭ ‬شغل‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬مکفی‭ ‬دارند؛‭ ‬علت‭ ‬ازدواج‭ ‬گریزی‭ ‬چیست؟‭ ‬تعداد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬دختران‭ ‬دشواریهای‭ ‬تهیه‭ ‬جهیزیه‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬موانع‭ ‬اصلی‌عدم‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬می‭ ‬دانند‭. ‬اما‭ ‬خانواده‌هایی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬جهیزیه‭ ‬دختران‭ ‬آن‌ها‭ ‬سالهاست‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭. ‬ولی‭ ‬دخترانشان‭ ‬تمایلی‭ ‬به‭ ‬ازدواج‭ ‬ندارند‭. ‬درموردآن‌ها‭ ‬چه‭ ‬باید‭ ‬گفت؟‭ ‬ملاحظه‭ ‬می‭ ‬کنیم‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬دلایل‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬خانواده‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬متولی‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬اول‭ ‬در‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬سپس‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬عمل‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬تبیین‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭.‬

مجید‭ ‬ابهری رفتار‭ ‬شناس
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: