کد خبر: ۲۹۷۹۷۲
تاریخ انتشار: ۱۵:۱۰ - ۰۵ بهمن ۱۴۰۰ - 2022January 25
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان از وظایفی حاکمیتی است و بیمه های پایه بعنوان ساختارهای حاکمیتی حوزه اقتصاد سلامت، موظفند سهم خود را از هزینه درمان اقشار جامعه پرداخت کنند.
شفاآنلاین>سلامت> رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که هزینه های مراکز پزشکی به شکل تصاعدی در حال افزایش است؛ گفت: با توجه به این که تعرفه موجود کفاف تامین هزینه های مراکز درمانی را نمی کند باید قیمت واقعی خدمات پزشکی مبنای تعیین و  محاسبه تعرفه ها برای سال 1401 قرار گیرد.

به گزارش شفاآنلاین:فیزیوتراپیست اشکان آذرکیش با اشاره به این که کمیسیون تعرفه شورای عالی نظام پزشکی قیمت تمام شده خدمات را محاسبه و پیشنهادات خود را به اعضای شورا ارائه نموده است؛ اظهار کرد: برخی با ذکر مشکلات گروه‌های شغلی دیگر، به شکل گزینشی، سعی بر هزینه دار کردن پیگیری تعرفه عادلانه برای جامعه پزشکی دارند در صورتی که ما اکیدا مخالف افزایش میزان پرداخت از جیب مردم هستیم؛ و  بیمه ها باید به وظایف قانونی و تعهدات خود به خوبی عمل نمایند.

وی افزود: طبق اصل ۴۳ قانون اساسی تامین نیازهای اساسی از جمله بهداشت و درمان از وظایفی حاکمیتی است و بیمه های پایه بعنوان ساختارهای حاکمیتی حوزه اقتصاد سلامت، موظفند سهم خود را از هزینه درمان اقشار جامعه پرداخت کنند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که سالهاست بیمه ها از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی نموده و جامعه پزشکی را مقابل مردم قرار می دهند؛ تصریح کرد:  این که بیمه ها به دلیل مدیریتهای غیراصولی در طی سالیان متمادی بهره وری خود را از دست داده و توانایی مالی برای پوشش هزینه های سلامت را ندارند، نباید موجب پرداخت یارانه سلامت از جیب جامعه پزشکی شود.

به گفته آذرکیش راه حل مشکل ناکارآمدی بیمه ها، در مقیاس بزرگتر اقتصاد سلامت کشور، تعیین تعرفه های دستوری نامتناسب با واقعیت‌های اقتصادی نیست بلکه لازم است نظارت بیشتر بر این ساختارها صورت گیرد، همچنین در تدوین بودجه سال آينده به اصلِ تعادل مصارف و منابع توجه جدی شده و سهم سلامت کشور از بودجه افزایش یابد.

وی با بیان این که در لایحه بودجه ارائه شده به مجلس، در بودجه برخی نهادها و سازمان ها افزایش زیادی دیده می شود؛ گفت: متاسفانه در بخش‌هایی چون سلامت و حقوق کارکنان دولت رویکرد انقباضی وجود دارد، اگر کشور مشکلات اقتصادی دارد نباید بار آن بر دوش مردم باشد؛ لذا شایسته است مجلس نسبت به ایجاد توازن بودجه ای و افزایش سهم سلامت از بودجه سال آتی اقدام کند.

وی با تاکید بر این مهم که در حال حاضر بخش های پاراکلنیک شامل آزمایشگاه ،رادیولوژی و نیز موسسات فیزیوتراپی به دلیل ماهیت سرمایه ای و تجهیزاتی دچار مشکلات دوچندان هستند؛ خاطرنشان کرد: از چند سال گذشته یک بدعت در محاسبه جز فنی و حرفه ای این گروه رخ داده و کای مجزایی برای این خدمات تعیین شده است که با افزایش فاصله آن با کای فنی و حرفه ای عقب افتادگی زیادی در تعرفه این بخش‌ها ایجاد شده که این امر قطعا بر کیفیت ارائه خدمات تاثیر سوء خواهد گذاشت.

رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی با بیان  این که کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، ارزش نسبی هر خدمت را بر یک مبنای واحد مشخص کرده، تعریف کای مبنای ِمتفاوت؛ یک بدعت بی معنی و زیانبار است؛ اذعان کرد:  اگر بخواهیم این موسسات سر پا بمانند، باید به معیارهای بین المللی بازگشته و یک کای فنی و حرفه ای را برای کلیه خدمات سلامت بر پایه کتاب ارزش نسبی به رسمیت بشناسیم.


نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: