کد خبر: ۲۷۲۴۹۹
تاریخ انتشار: ۱۴:۳۴ - ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - 2021January 27
دنياي تکنولوژي با کمک نيمه هادي‌ها تمامي زندگي بشر را احاطه کرده ولي در سيستم آموزشي ما، حتي ابزار آموزشي براي نشان دادن و يادگيري مفاهيم اوليه اين تکنولوژي وجود ندارد.


شفاآنلاین>اجتماعی>پيشرفت سريع و توأم با جهش‌هاي بلند در علوم و تکنولوژي در سه دهه اخير وظيفة سنگيني را متوجه مسئولان آموزش و پرورش رسمي و غير رسمي کشور مي‌کند. براي برنامه ريزي آموزشي بايد به آينده فکر کرد. گرچه حل مشکلات روزمره از ضروريات است ولي تهيه محتوي هاي آموزشي با کمک ابزار آموزشي نوين و شيوه‌هاي شايسته در امر تدريس نياز به برنامه‌ريزي درازمدت دارد. شايد انتظار برنامه‌ريزي از آموزش و پرورشي که هنوز از تامين فضاي فيزيکي مناسب عاجز است، انتظاري معقولانه نباشد ولي واقعيت اين است که دنياي علم و تکنولوژي بدون در نظر گرفتن شرايط ما، اسب خود را زين کرده و به پيش مي‌تازد. شخص وزير به‌همراه معاونين آموزشي و پرورشي بايد توضيح دهند که براي پرورش نسل آينده، چه محتواهايي را توليد و از چه شيوه‌ها و ابزاري براي رسيدن به اهداف آموزشي استفاده کردند. دنياي تکنولوژي با کمک نيمه هادي‌ها تمامي زندگي بشر را احاطه کرده ولي در سيستم آموزشي ما، حتي ابزار آموزشي براي نشان دادن و يادگيري مفاهيم اوليه اين تکنولوژي وجود ندارد. بسياري از روانشناسان براي ايجاد پيشرفت علوم و فنون دانش‌هاي جديد تکنولوژي آموزشي، استفاده از وسايل و مواد کمک آموزشي را توصيه مي‌کنند. تکنولوژي آموزشي در مباحث تربيتي به بهره‌گيري از سرعت، دقّت و سهولت در امر آموزش و يادگيري مي گردد. آموزش مستلزم تمرين و يادگيري است و تکنولوژي، کاربرد موثر وسايل کمک آموزشي است. تکنيک‌هاي مختلف زماني به مدارس ما راه خواهند يافت که معلمان به ابزار آموزشي معتقد و خود را ملزم به استفاده از ابزار آموزشي بدانند. استفاده بهينه و کسب مهارت در هر کاري مستلزم استفاده و به اجرا گذاشتن آن امر است. استفاده از صنايع آموزشي موجب مي‌شود که دانش آموزان از همة حواسّ خود جهت يادگيري مطالب استفاده کنند. وسايل کمک آموزشي باعث پايه‌ريزي مفاهيم اساسي دروس براي تفکر و ساختن مفاهيم مي‌شود. استفاده از ابزار و صنايع آموزشي باعث کاهش عکس‌العمل گفتاري دانش آموزان مي‌شود. امروزه مديران آموزش و پرورش بايد به ضرورت شناخت و استفاده از وسايل و مواد کمک آموزشي پي برده و آنرا تنها راه آموزش نسل آينده بدانند. شوراهاي فرادستي مي‌بايست به ضرورت استفاده از وسايل و ابزار و صنايع کمک آموزشي توجه کند. رشد بي‌رويه مافياي استفاده از کلاس‌هاي تست و خصوصي و کتب کمک آموزشي باعث شده تا اوليا از اين امر مهم غافل بمانند. چوب روزمره‌گي امروز آموزش و پرورش را نسل فردا خواهد خورد. الزام آموزش و پرورش به توليد محتواهاي شايسته نسل آينده با صنايع آموزشي نوين از ضرورياتي است که پيوسته مي‌بايست به مديران متذکر شد. وظيفه کارشناسان علوم مختلف آموزشي است که موارد فوق را به شوراهاي فرا دستي انتقال دهند.آرمان ملی


محمدتقی سبزواری کارشناس آموزشی


نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: