کد خبر: ۲۶۸۵۳۷
تاریخ انتشار: ۱۷:۴۵ - ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - 2020December 02
در روزهاي گذشته شاهد بوديم که سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگويي از عدم محدوديت ثبت تاريخ تولد نوزادان متولد آذر، با تاريخ09/09/ 99 خبر داد و تلويحا چنين تصميمي را در راستاي همکاري با هموطناني پنداشتند که قصد دريافت شناسنامه نوزادشان با تاريخ تولد مذکور را دارند و سعي کردند با ذکر تاريخ‌هايي اين‌چنين از سنوات قبل ، اين امر را عادي جلوه دهند.


شفاآنلاین>اجتماعی>تغييرات عميق و گسترده اجتماعيِ ناشي از ورود تکنولوژي و گسترش زندگي شهرنشيني، موجب دگرگوني سبک زندگي، باورها و فرهنگِ مشترک افراد جامعه شده، کاهش هم‌بستگيِ مبتني بر باورها، اعتقادات مشترک، انطباق وجدان فردي با وجدان جمعي و نظارت اجتماعي (هم‌بستگي مکانيکي) و جايگزيني هم‌بستگي مبتني بر تقسيم کار (مشاغل) ، کاهش نظارت اجتماعي، غلبه منافع فردي بر منافع جمع (هم‌بستگي ارگانيکي) و درنتيجه فردگرايي را در پي داشته ‌است. فردگرايي، احساس غريبگي ، گمنامي و بحران هويت اجتماعيِ ناشي از افزايش و گسترش شهرها و زندگي شهرنشيني، سبب شده است تا انسانِ غريبِ فردگرايِ شهرنشين، با از دست رفتن پايگاه و هويت اجتماعي سابق خود، در جست‌وجوي بازيابي آن، با تأثيرپذيري از رسانه‌هاي ديداري و شنيداري متنوعِ مبلغِ فرهنگ سرمايه‌داري، در تلاش براي کسب درآمد بيشتر به عنوان ابزار برخورداري از تجملات، اعم از لوازم منزل، مصرفي، مسافرتي و تفريحي و حتي دريافت مدرک تحصيلي، از هر گونه تلاش دريغ نورزيده، در تشبُه به افرادِ طبقات اجتماعيِ فرادست و در تمايز با ساير افراد طبقه خود، هر بهانه، ابزار و دستاويزِ کمک‌کننده‌اي را بکار مي‌گيرند. در همين راستا چندسالي است که اين امر نه تنها به رقابت در نام‌گذاري نوزادان متولد شده با اسامي خاص و محل تولد (شهر و کشور) کشيده شده که اخيرا به تاريخ تولد نيز سرايت کرده است؛ به گونه‌اي که مشاهده مي‌شود، اوليا بدون توجه به پيامدهاي ناشي از زايمان زودهنگام و متأسفانه همکاري برخي پزشکان، اقدام به، به‌دنيا آوردن نوزادشان در تاريخ‌هاي خاصي و از جمله رُند بودن دارند که نتيجه حاصل از فردگرايي، خودخواهي و بحرانِ هويت اجتماعي والدين است. در روزهاي گذشته شاهد بوديم که سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور در گفت‌وگويي از عدم محدوديت ثبت تاريخ تولد نوزادان متولد آذر، با تاريخ09/09/ 99 خبر داد و تلويحا چنين تصميمي را در راستاي همکاري با هموطناني پنداشتند که قصد دريافت شناسنامه نوزادشان با تاريخ تولد مذکور را دارند و سعي کردند با ذکر تاريخ‌هايي اين‌چنين از سنوات قبل ، اين امر را عادي جلوه دهند. به نظر مي‌رسد طرح و اقدام چنين مسايلي از سوي متوليان امور کشور، نه تنها نشان از احتمال متأثر شدن خود از آنچه بيان شد دارد، بلکه جز دامن زدن بر چنين فرهنگي حاصل ديگري جز کژانديشي در بر نخواهد داشت.


رضا جعفری جامعه شناس

آرمان ملی

نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: