کد خبر: ۲۳۶۸۷۳
تاریخ انتشار: ۲۰:۴۵ - ۲۰ تير ۱۳۹۸ - 2019July 11
ارزيابي اموزش پزشكي در كشور ما سال هاست در بيراهه طَي مسير ميكند و ارتباط ان با راه دنيا هرسال دورتر و دورتر ميشود .
شفا آنلاین>سلامت>امروز يك بار ديگر دستياران تخصص هاي پزشكي براي ارتقا به سال بالاتر در امتحان چهارجوابي ارتقا شركت ميكنند .

ارزيابي اموزش پزشكي در كشور ما سال هاست در بيراهه طَي مسير ميكند و ارتباط ان با راه دنيا هرسال دورتر و دورتر  ميشود .

اين امتحانات به جاي ارزيابي كارايي عملي دستياراني كه كارايي انان ارتباط مستقيم با سطح سلامت كشور دارد بيش از هر چيز ديگر توانايي مطالعه كردن،  از بر كردن و مهارت هاي امتحان دادن ايشان را ارزيابي ميكنند.

با اين شكل امتحان ، عملا مدتهاي طولاني از دوره دستياري(Residing course) تبديل به فرصت مطالعاتي گرديده بر كاريكولوم واقعي -نه ان كاريكولومي كه بر كاغذ نوشته ميشود - تاثير شگرف ميگذارد امكان كنترل و سختگيري بر دستياران را دشوار تر ميسازد .

اين امتحان ، درمان بخش هاي وسيعي از محرومان را در حيطه هايي كه پولساز نيست و طب خصوصي به ان اقبالي ندارد ، به سال هاي پايين تر دستياري ميسپارد .تعداد هيات علمي از استاندازد جهاني كمتر است توان فراهم اوردن يك  محيط اموزشي در خور او هم وجود ندارد  سال بالا هم مجبور به اماده كردن خود براي امتحان شده پس تنها سال پايين است كه  حداقل در اولين مواجهه بيمار را ميبيند .
  
ارزيابي شخصيت و مسيوليت پذيري  ، سنجش توانمندي هاي فردي در تصميم گيري ، امتحان توان ارتباط با بيمار و ارزيابي توان به كار گيري اموخته ها و سنجش لوگ بوك عملي و....كه همه بايد  توسط اساتيد بلافصل  انجام شوند  وجود خارجي ندارد .محملي هم ندارند . همه ارزيابي ها محدود به همين امتحان چهار جوابي است .

همانگونه كه غزل فارسي بايد جور رقص و آواز و مجسمه سأزي و  تاتر و ... را هم ميكشيد  اين امتحان هم بايد تمام ان توانايي ها را كه اساسا از جنس ديگري هستند ارزيابي كند اما  اين امتحان كارايي چنداني ندارد برخلاف غزل كه همه ان هنر هاي  مفقود را هم در خود دارد حتي يك امتحان ساده براي ارزيابي دانسته ها هم نيست  چراكه؛ قواعد صوري از نظر شكل و ظاهر سوال انقدر پيچيده و دشوار است و انقدر به سختي كنترل ميشود كه  امكان طرح سوال  براي دستيابي به اهداف متعدد فوق را را دشوار و دشوارتر ميسازد و طراح سوال را هر چه بيشتر به سمتي سوق ميدهد كه تنها جملات كتاب را با تمام حواشي وًجدول هاي ان به صورت چهار جوابي دربياورد.

كاري كه دستياران را مجبور ميكند تمام كتاب را از بر كنند .  استادان طرح سوال هم در ابتداي هر كارگاه ، بيش از انكه به اهداف و محتواي سوال كاري داشته باشند همين قواعد سفت و سخت را توضيح ميدهند و كنترل ميكنند در نتيجه در سيستم اموزشي اي كه  در همه  زمينه ها از تعداد هيات علمي گرفته تا ارتباطات  بين المللي و حتي قوت لايموت دستياران درست برعكس تمام دنياست ، سطر و صفحه سوال هم بايد در زير هر ورقه قيد شود و هزار قاعده ديگر از توازن جواب ها و جملات سوال ها .....رعايت گردد  تا اطمينان حاصل شود كه شما به عنوان طراح سوال نخواهيد توانست نخ حتي يك موضوع اساسي تخصص خود را هم از سوراخ سوزن اين قواعد دشوار عبور دهيد !!  

یادداشت‌هایِ دکتر بابک زمانی
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: