کد خبر: ۲۰۷۸۰۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۱۸ شهريور ۱۳۹۷ - 2018September 09
کادر درمان را مى‌گویم؛ همان‌ها که پناهگاه امن هر مجروح در وقت جراحت و هر بیمار در نقص ‌سلامت هستند. همان‌ها که این روزها زیر رگبار نمکپاشى یک ارتش منظم نمک‌نشناس، دارند بمباران می‌شوند
شفاآلاین> سلامت> آنقدر زیر آتشبار تیز هجمه انتقاد هستند که من اگر برایشان بنویسم، شاید تنها یک خط پدافند غیرعامل بشود. اما دلم خواست یک سرخط از این نیمخط به همقلم‌هام داده باشم. می‌دانید رسالت قلم همین است که واقع‌نگار باشد.

«کادر درمان» را مى‌گویم؛ همان‌ها که پناهگاه امن هر مجروح در وقت جراحت و هر بیمار در نقص ‌سلامت هستند. همان‌ها که این روزها زیر رگبار نمکپاشى یک ارتش منظم نمک‌نشناس، دارند بمباران می‌شوند.

کادر درمان تنها گروه شغلى در کشور هستند که یک شبکه مویرگى گسترده در فراخناى ایران دارند اما تنها گروه شغلى از یک دیوان دارى فقیر هستند که در هیچ جاى این کشور، مهمان‌سرا، مجتمع تفریحى کارکنان، اردوهاى کارمندى یا کارگرى برایشان تعریف نشده است. «سنگرداران بى‌سنگرى» که تنها، تکلیف برایشان روشن شده است و هیچ ملجا و مرجعى نیست که وقت تضییع حق پناهشان دهد. قبیله‌اى که مرهم‌گذار هر دردى هستند اما دستى نیست که بر جراحت زخم کهنه‌اى به نام بى‌پناهى مزمن کادر درمان آبى فشاند.

هر رسانه رسایى را که نگاه کنى، شلاقى مهیا دارد که بر پیکره داغ‌زده این جماعت مسکوت تیغى بزند؛ اما جایى نیست که براى کادر درمان و از دردهاى ناگفته این جماعت نفرین شده چند خطى بنویسد. اما من خواهم نوشت که به مذهب قلم هنوز ایمان دارم.

کادر درمان(Treatment) تنها رسته شغلى در ایران است که حتى در نزدیک‌ترین سازمان به صنف به جاى امکانات رفاهى و تامینى به اقتدار انتظامى و قضایى سازمان فقط بسته شده است. کادر درمان تنها رسته شغلى در ایران است که انجمن‌هاى موثر و متشکل صنفى ندارد. کادر درمان مسکوت‌ترین گوشه شغلى ست که در چهار سوق مراجع بازخواست جرم شغلى زندگى می‌کند. کادر درمان به جرم قرار گرفتن در چهار میخ حوادث اجازه ندارد مصدوم و مددجو باشد. کادر درمان تنها گروهى است که هم در نظام شبه صنفى مورد بازجویى است، هم در تخلفات ادارى دانشگاه پاسخگو است، هم در دادگاه‌هاى عمومى احضار می‌شود، هم مخاطب پزشکى قانونى است، هم در نظارت درمان توبیخ می‌شود، هم در تعزیرات پرونده دارد و هم در دادگاه افکار عمومى مجرم بالفطره معرفى شده است؛

اما همین همه‌جا و به همه پاسخگو وقت دادخواهى از تضییع حق خودش از بدیهیات تشریفات آیین دادرسى محروم است.

کادر درمان تنها رسته شغلى است که بدون تفهیم اتهام اصولى محکوم می‌شود و در بدو اتهام رسم ندارد که وکیل داشته باشد. کادر درمان تنها قبیله‌اى است که در یک موضوع اتهامى در چند محکمه متوالى بى‌اعتبار امر مختومه بى‌رد دادگاه موازى به تناوب محکوم می‌شود و حق تجدیدنظر‌خواهى‌اش در بدو امر مردود است. کادر درمان تنها رسته شغلى است که در تزویج نابرابر کلیه حقوق و خیارات اعتراضى را به تعهدات محضرى ایقاعى از خودش اسقاط می‌کند و با ذی‌نفع از اضرار و تضییع حق توافق می‌کند که حق شکایت ندارد. تنها رسته شغلى که خریدار، دستمزدش را معین می‌کند. کادر درمان تنها گروه شغلى است که اجازه دارد در دفترچه تامین اجتماعى دیگران بنویسد اما حق ندارد بیمه تامین اجتماعى داشته باشد.

این آخرى عجیب‌ترین تناقض تاریخ است که سنگردار حقوق بیمه کارگران خودش بیمه کارگرى ندارد و مشمول قانون کار نیست. کادر درمان تنها رسته شغلى است که به اتهامى که مسبب آن ضعف سیستم و نبود امکانات دولتى است؛ بدون قبول مسئولیت کارفرما به تنهایى به دادگاه کشیده می‌شود و معاونت جرم هم خودش اولین مدعى‌العموم دادستانى است که مقابلش سربلند، سینه ستبر می‌کند.

کادر درمان تنها قبیله‌اى است که با آنکه طبق تعریف قانون به علت مواجهه با عفونت و محیط بیماریزا و بالقوه کشنده جزء مشاغل سخت و زیان آور است، به علت خودخواهى مفسر قانون مشمول مشاغل زیان آور طبقه بندى نمی‌شود. کادر درمان تنها رسته شغلى است که می‌شود از کار خصوصى در اوقات فراغت منع کار، مخالف قانون اساسى بشود. کادر درمان تنها رسته شغلى است که وقت فراغت از تحصیل دانشنامه‌اش گروگان است و با آنکه در این سرزمین همه تحصیل رایگان دارند فقط کادر درمان است که انگار با مالیات درس خوانده و بقیه مشاغل تحصیلات رایگان نداشتند. کادر درمان تنها رسته شغلى است که وقت کارآموزى و تحصیل براى دولت کار می‌کند، اما متهم به مصرف مالیات و تحصیل از جیب مردم است. اگر بخواهم این فهرست را ادامه بدهم به پایان دنیا خواهم رسید؛

اما عجیب همین جاست که کادر درمان از پزشک(Doctor) و پرستار و ماما و همه، تنها گروهى هستند که هنوز ارزش کار شبانه و تعطیل و روزانه‌شان با هم برابر است و تنها رسته شغلى هستند که دستمزدشان همیشه یک‌سال تاخیر دارد و براى همین تاخیر هیچ مرجع قضایى حاضر به قبول شکایت‌نامه‌شان براى تاخیر معوقات و کسر دستمزد نیست.

این سنگرداران بى‌سنگر در بى‌سلامتى مطلق، قرار است تامین‌کننده سلامتى جسمى و روحى یک ملت باشند.سهیل طالبى حسینى، جراح و متخصص ارتوپدی/ سپید
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: