پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت

نام: بهمن
نام خانوادگی: کاظمیان
ایمیل: kontakt@odensepsykiater.dk
برد تخصصی: فوق تخصص اعصاب
شماره نظام پزشکی: 44982
آدرس مطب: تهران
پست الکترونیکی: kontakt@odensepsykiater.dk
آدرس بیمارستان:
ساعات کار مطب:
جنسیت: آقا
ساعات بیمارستان:
شماره مطب: ۰۰۴۵۲۶۴۲۸۲۴۷ ۰۰۴۵۶۶۱۰۱۰۰۰
شماره موبایل:
توضیحات: