اهمیت اصالت سنجی دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی در بخش‌های بستری بیمارستانی
شفاآنلاین>سلامت>معاون درمان وزارت بهداشت بر ایجاد زیرساخت‌های فنی برای اصالت سنجی دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی در بخش‌های بستری تاکید کرد.

 به گزارش شفاآنلاین:دکتر سعید کریمی،  با بیان اینکه یکی از بحث‌های مطروحه در خصوص الزامات قانونی اجرای برنامه‌های الکترونیک، انجام اصالت سنجی دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی در بخش‌های بستری مراکز آموزشی و درمانی دانشگاهی است.

تصریح کرد: در راستای تحقق این امر که الزام و ضرورت آن بر همگان مسلم است، نیازمند اجرای فرایند آن از طریق بخش‌های مدیریت دارویی که تحت معاونت غذا و داروی دانشگاه‌ها و به واسطه پیاده‌سازی سرویس اصالت سنجی در سامانه‌های مدیریت اطلاعات بیمارستانی (تبادل اطلاعات میان HIS و TTAC) توسط حوزه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه‌ها است.

 وی افزود: از آنجائی که در بخش‌های بستری بیمارستان‌ها، اطلاعات ریز و دوزهای دارویی تجویزی برای هر فرد توسط پرستاران بخش در HIS  ثبت می‌شود، اتصال HISها به TTAC منجر به اصالت‌سنجی اقلام تجویزی خواهد شد.

کریمی تاکید کرد: لازم است نسبت به تسریع در اتصال HISها به TTAC با قید فوریت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن توسط حوزه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات اقدام شود.