پزشکان فرار مالیاتی ندارند
شفاآنلاین>سلامت>معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران گفت: در استان تهران 38 پزشک به ازای 10 هزار است که این میانگین از کشور آمریکا بیشتر است.
به گزارش شفاآنلاین:علی دباغ، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ،گفت: مطمئن هستم آمار فرار مالیاتی پزشکان اگر از سایر اقشار کمتر نباشد بیشتر نخواهد بود. بخش زیادی از پزشکان در سیستم دولتی کار می‌کنند و چه بخواهند یا نخواهند مالیات‌شان پرداخته می‌شود و محال است فرار مالیاتی داشته باشند.

وی ادامه داد: در بخش خصوصی نیز اگر صورت حساب‌ها مشخص شود هر عددی که به حساب واریز شود مالیات آن پرداخته می‌شود. ما فقط چند مطب را می‌بینیم و می‌گوئیم پزشکان فرار مالیاتی دارند و این را نباید به تمام پزشکان تعمیم دهیم. حق ویزیت پزشکان در مطب مشخص است و گروهی از پزشکان که کارتخوان ندارند مریض مجبور نیست حتما به این مطب‌ها مراجعه کند اما در کل به فرار مالیاتی پزشکان اعتقادی ندارم.

معاون فنی و نظارت نظام پزشکی تهران بزرگ تصریح کرد: هر موردی از فرار مالیاتی پزشکان که از طرف مراجع رسمی به سازمان نظام پزشکی اعلام شود، سازمان نظام پزشکی حتما ورود پیدا خواهد شد. یک درصد هم از پزشکان معروف و دست نیافتی نیستند و این چهره‌ای که از پزشکان ساختند که دست نیافتنی هستند درست نیست، پزشکان از میانگین جامعه قانون پذیرتر هستند.

دباغ با تاکید بر اینکه درخواست تخفیف مالیات هیچ‌گاه نداشتیم، افزود: فقط درخواست داریم که ما به‌ازای دقیق حق تعرفه پزشکی تعیین شود. مردم باید تعرفه پزشکان را بدانند. درخواست بعدی ما  توزیع یک نواخت پزشکان است. میانگین پزشک در کشور آمریکا 33 پزشک به ازای 10 هزار نفر است  و در استان تهران 38 پزشک به ازای 10 هزار نفر که نشان می‌دهد میانگین پزشک در استان تهران از کشور آمریکا بیشتر است. همچنین در استان‌های محروم با کمبود پزشک روبه‌رو هستیم که توزیع نامتوازن پزشک به نظام سلامت آسیب می‌رساند.