پایگاه خبری شفاآنلاین حوزه سلامت و بهداشت

برچسب ها
برچسب: بازارتهران
کد خبر: ۶۹۱۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۴/۲۰


بازارتهران روند نزولی را پیش گرفته است گزارش های میدانی...
کد خبر: ۳۵۱۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱


پوند-بازارتهران ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۴۵۰۵۰ ۴ یورو به پوند ۰...
کد خبر: ۲۲۱۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۲/۲۳


پوند-بازارتهران ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰...
کد خبر: ۱۰۷۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۰/۰۳


شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران... ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۸۳۸۳...
کد خبر: ۹۸۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۶


شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران... ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۸۲۹۷...
کد خبر: ۹۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۳


پوند-بازارتهران ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰...
کد خبر: ۹۶۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱


شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران... ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۸۵۴...
کد خبر: ۸۰۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۵


شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران... ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۸۴۹۳...
کد خبر: ۷۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱


شفا آنلاین قیمت سکه وطلادر بازارتهران...
شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران... ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۵...
کد خبر: ۷۸۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۳۰


شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران... ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۸۴۶۲...
کد خبر: ۷۸۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۲۹


شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران... ۴۹۰۰۰۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۸۳۷۵...
کد خبر: ۷۳۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۷/۱۳


شماره نام ارز قیمت بازار ۱ دلار-بازار ۰ ۲ پوند-بازارتهران... ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰ ۸۵۳۱...
کد خبر: ۵۵۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۲۸


پوند-بازارتهران ۰ ۳ یورو-بازارتهران ۰ ۴ یورو به پوند ۰...
کد خبر: ۴۸۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۵/۰۸


آخرین اخبار