بازدید استاندار جدید سمنان از اورژانس مرکز کوثر

  به گزارش شفاآنلاین ،وی در این بازدید ضمن گفت و گو با بیماران در جریان روند درمانی مراجعه کنندگان قرار گرفت.

بیماران در گفت و گو با استاندار سمنان از زحمات و تلاشهای صادقانه کادر درمانی مرکز کوثر قدردانی نمودند.

در این بازدید دکتر عبدا... پور رئیس و دکتر فریور مدیر مرکز نسبت به فعالیت های مرکز کوثر توضیحات لازم را ارائه نمودi و از اینکه استاندار، در اولین بازدید از مجموعه استان مرکز سلامت را مورد بازدید قرار داد این را نشانه اهمیت سلامت در دولت تدبیر و امید دانستند.

  دکتر خباز استاندار سمنان از تلاش های کلیه کارکنان عرصه سلامت تشکر و قدردانی نمود.