عامل ابتلا به سرطان های غیر ژنتیکی!

به گزارش شفا آنلاين،از هلث، سرطان بر اثر بهم خوردن توازن پروتیین در سلول ها ایجاد می شود.


اما یک مطالعه جدید که توسط محققان دانشگاه لیدز در انگلیس در زمینه سرطان تخمدان انجام شد، نشان می دهد که محققان و پزشکان متخصص سرطان نباید محور توجه خود را بر جهش های ژنتیکی قرار دهند.

این تحقیق همچنین به پزشکان کمک می کند تا متوجه شوند که آیا شیمی درمانی می تواند برای تمام بیماران موثر باشد و یا اینکه آیا تومورها رشد یا گسترش خواهد یافت یا خیر.

در سلول های معمولی، گیرنده دیواره سلول به نام FGFR2 موجب جذب پروتیین هایی می شود که مسیر Akt را هموار می سازد ؛ Akt بخشی از سلول است که به تکثیر سلول کمک می کند.

در برخی سلول ها این مسیر همواره فعال است؛ این موضوع محققان را بر آن داشت تا در پی کشف علت این موضوع برآیند.

محققان در جریان مطالعات آزمایشگاهی بر روی موش متوجه شدند که دو پروتیین Plcy1 و Grb2برای چسبیدن در مسیر Akt با هم رقابت می کنند.

زمانی که پروتیین Plcy1 به این مسیر می چسبد باعث فعال شدن تکثیر سلولی می شود اما پروتیین Grb2 تکثیر سلولی را کنترل می کند.

محققان متوجه شدند در سلول هایی که کمبود پروتیین Grb2 دارند ، رشد سلولی پتانسیل از کنترل خارج شدن و سرطانی شدن را دارند.

این مطالعه در مجله Oncogene منتشر شده است.