مردان تعیین کننده جنسیت جنین هستند یا زنان؟

به گزارش شفا آنلاين،دکتر سعید مروتی درباره ابهام جنسی گفت: در موجودات مختلف مد‌ل‌های جنسیت با یکدیگر متفاوت است و در بعضی از گونه‌ها ممکن است که هشت مدل جنسیتی وجود داشته باشد، همچنین در بعضی از موجودات ژن‌ها و در گروهی دیگر کروموزوم‌ها تعیین کننده نهایی جنسیت هستند.


مردان تعیین کننده جنسیت جنین هستند
این متخصص ژنتیک پزشکی درباره تعیین جنسیت در انسان گفت: در انسان تعیین جنسیت تحت کنترل کروموزوم Y است، و خانم در ایجاد جنسیت دختر و پسر نقشی ندارد، زیرا تمام تخمک‌ها حاوی کروموزوم X هستند و در نهایت مرد جنسیت جنین را مشخص می‌کند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) درباره نقش ژنتیک در ایجاد ابهام جنسی گفت: به طور کلی بعد از این‌که جنین شکل گرفت، چنانچه در سلول‌های این جنین کروموزوم "Y" وجود داشته باشد و زنجیره واکنش‌هایی که تحت تأثیر کروموزوم Y شروع می‌شوند، به درستی ایفای نقش کنند جنسیت به سمت مذکر شدن پیش می‌رود.

وی افزود: اگر در سلول‌های جنین کروموزوم Y وجود نداشته باشد یا در صورت موجودیت فقدان عملکرد داشته باشد، آنگاه جنین به سمت مونث شدن پیش خواهد رفت.

تولد نوزادی که به هر دوجنس شباهت دارد
مروتی درباره اختلال کروموزومی نیز اذعان داشت: گاهی ظاهر اندام تناسلی در نوزاد شبیه به هر دو جنس است؛ این موضوع نشانه وجود اختلال در زنجیره عملکردی کروموزوم Y است، در این‌گونه از مراجعین اولین اقدام بررسی کروموزومی در مورد آن‌ها بوده تا کروموزوم XX یا XY را تشخیص دهیم.

فقدان قطعه‌ای روی کروموزوم Y جنین پسر را دختر نشان می‌دهد
این متخصص ژنتیک پزشکی درباره چگونگی وقوع ابهام جنسی تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده که فرد در ظاهر مونث است، اما بررسی‌های کروموزومی XY را نشان می‌دهد، در این افراد قطعه‌ای به نام F.R.Y که تعیین کننده جنسیت روی کروموزوم Y است حذف شده و جنین را علی‌رغم این‌که XY هست به سمت ظاهری دخترانه پیش می‌برد و دچار ابهام جنسی خواهد شد.
وی ادامه داد: در بعضی موارد بررسی‌ها کروموزوم XX را نشان می‌دهند، اما فرد در ظاهر مذکر است، زیرا قطعه‌ تعیین کننده جنسیت از روی کروموزوم Y پدر به دلیلی بر روی کروموزوم X پدر منتقل شده است و جابه‌جایی قطعه اتفاق افتاده است.

مروتی ادامه داد: به غیر از نقش تعیین کننده کروموزوم Y در تعیین جنسیت بیش از 10 ژن تعیین کننده دیگر هم در تعیین جنسیت نقش دارند.

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج) درباره بارداری مجدد زوج‌هایی که سابقه فرزند مبتلا به ابهام جنسی را داشته‌اند، گفت: چنانچه نقص ژنتیکی عامل ابهام جنسی باشد به زوج اجازه بارداری مجدد داده می‌شود و در دوران بارداری جنین مورد آزمایش ژنتیک قرار می‌گیرد، اگر نقص جنسی در جنین مشاهده شود اجازه سقط داده ‌می‌شود.

با روش P.G.D از تولد نوزاد مبتلا به نقص ژنتیکی پیشگیری می‌شود
مروتی درباره مواردی که سقط انجام نمی‌شود، گفت: در این موارد از روش P.G.D یعنی تشخیص ژنتیکی قبل از کاشت استفاده می‌شود، بدین ترتیب که تخمک و اسپرم را از زوج در شرایط آزمایشگاهی دریافت کرده و لقاح انجام می‌شود و جنین‌ها را قبل از کاشت در رحم مورد آزمایش ژنتیک قرار داده و جنین سالم را جدا کرده و به رحم منتقل می‌کنیم.

مروتی گفت: تا حدودی عوامل محیطی مانند مصرف بعضی از هورمون‌ها در دوران بارداری بر روی ایجاد ابهام جنسی در جنین تأثیرگذار هستند اما تأثیر ژنتیک در این بحث بسیار بیشتر دیده می‌شود.


سینا