پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران بررسی می شود
به گزارش شفا آنلاین، یعقوب جعفری، زمان برگزاری جلسه شورای عالی سازمان نظام پرستاری را چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته عنوان کرد و گفت: در این جلسه درباره مسائل مختلفی بحث و گفت و گو می شود که از آن جمله می توان به بازبینی آیین نامه داخلی هیئت مدیره های نظام پرستاری اشاره کرد. وی افزود: مسائل بودجه ای هیئت مدیره ها که باید از طریق شورای عالی تصویب شود در جلسات این هفته بررسی شده و شیوه نامه تصویب بودجه سالانه و نظارت بر هیئت مدیره ها بررسی و مصوب می شود. رئیس شورای عالی نظام پرستاری، انتخابات هیئت رئیسه شورای عالی را از دیگر موضوعات کاری جلسات آتی شورای عالی نظام پرستاری خواند و گفت: از آنجا که هر دو سال یکبار رئیس شورا، دو نایب رئیس و یک دبیر برای شورا انتخاب می شود در جلسات این هفته قرار است این انتخابات صورت گیرد. جعفری افزود: همچنین قرار است موضوع چگونگی عضویت بهیاران یک ساله فارغ التحصیل دانشگاهها مطرح و بررسی شود که آیا اینها می توانند عضو شوند یا خیر. چون پیش از این مصوبه ما این بود که بهیاران یکساله و سه ساله فارغ التحصیل آموزش و پرورش می توانستند عضو شوند ولی به تازگی دانشجویانی از طریق وزارت مجوز گرفته اند و فارغ التحصیل هم داشته ایم که قرار است روی این موضوع تصمیم گیری شود. وی اضافه کرد: همچنین قرار است در این جلسه دو روزه در مورد حقوق و مزایای کارکنان و مدیران سازمان نظام پرستاری نیز بحث و بررسی صورت گیرد تا مشخص شود که شرایط آن در آینده به چه صورت باشد. جعفری، طرح و بررسی مجدد افزایش حق ثبت نام کمک بهیاران و سهم هیئت مدیره ها، تعیین جلسات شورای عالی تا پایان سال، بررسی روش جدید اداره بیمارستانهای و مراکز بهداشتی درمانی و بحث و بررسی پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران را از دیگر مواردی برشمرد که در دستور کار این جلسات است