آخرین تغییرات آب و هوایی از زبان کارشناس سازمان هواشناسی/فیلم
شفا آنلاین>عمومی>کارشناس سازمان هواشناسی از آخرین تغییرات آب و هوایی خبر داد.

قابل مشاهده در دسکتاپ


قابل مشاهده در موبایل
{$sepehr_media_769359_400_300}