تصاویر سقوط پهپاد در گرگان
شفا آنلاین>سلامت>حوالی ساعت ۹ صبح دوشنبه ( ۲۷ شهریور ۱۴۰۲) یک پهپاد ساقط و تکه‌های آن در مناطقی از شهر گرگان سقوط و بر اثر این اتفاق دو شهروند مجروح شدند. به گفته سخنگوی وزارت دفاع یکی از سامانه‌هایی که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده دچار نقض فنی و با انحراف از مسیر اصلی متلاش و قطعاتی از این سامانه در مناطقی از شهر گرگان فرود آمده است.
از میان تصاویر