گرانی محصولات داروسازی جابر ابن حیان تا 67 درصد!/ عکس