عملکرد 16 ماهه معاونت بهداشت وزارت بهداشت در دولت سیزدهم
شفاآنلاین>سلامت>برخی از مهمترین اقدامات این معاونت شامل توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع، طراحی سامانه جمع آوری اطلاعات سقط بیمارستانی، اجرای آزمایشی دوراپزشکی و سیستم ارجاع برای مادران پرخطر در سیستان و بلوچستان، تدوین شناسنامه خدمات بانک شیر مادر و تعرفه گذاری برای پوشش بیمه ای خدمات، و تالیف شش جلد اطلس سیمای سلامت سالمندان است.

به گزارش شفاآنلاین:واکسیناسیون کرونا برای اقشار مختلف مردم از جمله اتباع و مهاجران و زندانیان، طراحی سامانه ثبت نام اصناف و صنایع جهت خوداظهاری، توسعه دفاتر خدمات سلامت به تعداد 220 دفتر فعال تا کنون، برگزاری پویش ها و مناسبت های سلامت محور و تولید رسانه های آموزشی، تدوین چارچوب اجرایی راهبردی تغذیه در برنامه هفتم توسعه، جذب 200 کارشناس سلامت روان در نظام شبکه، تهیه پیشنویس سند سیاست ملی و راهبردهای نظام آزمایشگاهی پزشکی و تصویب 200 مصوبه در جلسات قرارگاه جوانی جمعیت از دیگر اقدامات این معاونت بوده است.

 دسترسی به گزارش کامل عملکرد معاونت بهداشت وزارت بهداشت در فایل زیر قابل مشاهده است :
فایل پیوست