به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال در شهرداری
شفاآنلاین>سلامت اجتماعی>ناصر امانی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه بر اساس قانون کار، به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع است، گفت: همچنین قانون کار به کارگیری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال را منوط به انجام دو شرط انجام معاینات پزشکی در بدو استخدام و عدم پرداختن به کار سخت کرده است.

 به گزارش شفاآنلاین:وی با بیان اینکه هفته گذشته شاهد انتشار دو فیلم در فضای مجازی بودیم که حاکی از نقض قانون کار توسط پیمانکاران شهرداری دارد، اظهار کرد: این نوجوانان لباس خدمات شهری بر تن کرده بودند و منطقه‌ای که در آن فعالیت می‌کردند نیز مشخص است اما اظهار نظر رسمی از شهرداری ندیدیم اما مدیرکل خدمات شهرداری تلویحا این موضوع را تایید کرده و گفته بله! اگر مشاهده کنیم برخورد می‌شود.

امانی با بیان اینکه صبح امروز خود من دو کارگر که سن آنها حدود ۱۲ تا ۱۳ سال بود را دیدم، افزود: این مسئله انسانی، قانونی و شرعی نیست و از شهرداری می‌خواهم این موضوع را بررسی کند و در صورت تخلف پیمانکاران با آنها برخورد و نتیجه را به شورای شهر بگوید.

وی همچنین در بخش دوم تذکر خود با بیان اینکه شورا نباید اختیارات خود را نادیده بگیرد، گفت: هر گونه تغییر در پست‌های سازمانی شهرداری منوط به مصوبه شورا است، اما از سال گذشته تا کنون شهرداری مرتب پست‌های سازمانی را در مناطق تغییر می‌دهد و مصوبه‌ای هم ندارد که این اقدام خلاف قانون است.