گیر کم بودن پرستار کجاست؟
شفاآنلاین>سلامت>رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت:باید دعوای سازمان برنامه، امور استخدامی و وزارت بهداشت درباره جذب پرستار تمام شود. وزارت بهداشت می‌گوید 120 هزار نیرو کم داریم؛ در مقابل سازمان امور اداری می‌گوید ما ظرفیت دادیم و باید آن را پُر می‌کردید.

به گزارش شفاآنلاین:محمد میرزابیگی، رئیس کل سازمان نظام پرستاری درباره «میزان افزایش ظرفیت پرستار»، بیان داشت:‌ بحث ما این است که چرا باید پرستار قربانی دعوای سازمان برنامه و و زارت بهداشت شود. سازمان برنامه می‌گوید ما به شما زیاد مجوز استخدامی دادیم اما خوب استفاده نکردید و وزارت بهداشت نیز می‌گوید کم مجوز دادید.

وی ادامه داد: می‌گوییم سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و وزارت بهداشت ابتدا باید این میثاق  را به وجود آورند و اینکه به ازای هر تخت یا به ازای هر 1000 نفر جمعیت یا حتی به ازای هر تعداد پزشک باید چه تعداد پرستار داشته باشیم و از هر گروه پرستاری چقدر داشته باشیم؟ این در همه جای دنیا دارای استانداردهای خاص خودشان است و ما نیز باید داشته باشیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری ابراز کرد:‌ این باید تعریف شود؛ یا دعوای سازمان برنامه، امور اداری و استخدامی و وزارت بهداشت تمام شود. الان مثلا وزارت بهداشت می‌گوید 120 هزار نیرو کم داریم؛ یعنی پست سازمانی خالی است؛ در مقابل سازمان امور اداری می‌گوید ما ظرفیت دادیم و باید آن را پر می‌کردید.

میرزابیگی یادآور شد:‌ اگر در هر دانشگاه علوم پزشکی بررسی کنید می‌بینیند تعداد نیروی پشتیبانی‌اش بیشتر از پرستار است؛ حداقل دو سه برابر؛ در صورتی که در همه دنیا این برعکس است و معمولا نیروی بالینی و پرستاری بیشتر از نیروی پشتیبانی است.

وی اضافه کرد:‌این تعارض وزارت بهداشت با سازمان‌ استخدامی باید از بین برود؛ یک میثاقی مشخص کنند و باید یک غربال صورت گیرد تا افراد سرجای خود بنشیند تا کمبودها شفاف شود و تعداد و مکان کمبود پرستار مشخص شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری خاطرنشان کرد:اکنون ممکن است در تهران با کمبود پرستار روبرو باشیم اما مثلا در سبزوار، تربت حیدریه و ... این طور نباشد؛ دلیل این است که بر اساس استانداری نیرو نچیندیم، اما اکنون عزم خود را بر این استاندارد قرار دادیم.

میرزابیگی تصریح کرد:‌اگر این استاندارد جوابش این بود که ظرفیت اضافه شود خب باید اضافه شود، اما اگر جوابش این بود که اضافه نشود؛ مثلا در شهرهای کوچک کم شود و به تهران بیاید، فقط یک جابجایی ظرفیت اتفاق بیفتد.

وی ابراز کرد: در نتیجه یک ساماندهی اساسی نیاز است و این مستلزم است تا سازمان برنامه، امور اداری و استخدامی و وزارت بهداشت یک میثاق واحد به عنوان استاندارد نیروی انسانی داشته باشند.