تولید بسیاری از داروهای بیماران پیوندی در ایران
شفاآنلاین>سلامت>رئیس مسئول گروه پیوند و فراهم آوری اعضای وزارت بهداشت گفت: در ایران تنها ۱۱مرکز پیوند کبد و ۳٠ مرکز نیز پیوند کلیه فقط در مراکز دانشگاهی علوم پزشکی انجام می شود.

به گزارش شفاآنلاین:ساناز دهقانی گفت: در حال حاضر بسیاری از داروهای پیوند عضو تولید داخل هستند و مشکلی از این بابت وجود ندارد. داروهای بیماران پیوندی در کشور  مشابه داروهای خارجی  و با همان کیفیت تولید می شود.

او ادامه داد: از نظر متخصصان اثربخشی داروهای تولید داخل مشابه داروهای خارجی است لذا هیچ حساسیت و مشکلی را دارو های داخلی ایجاد نمی کنند.

به گفته وی در ایران ۱۱مرکز پیوند کبد و ۳٠ مرکز پیوند کلیه داریم ، به طوری که  در هر یک از این مراکز یک تیم فوق تخصصی حاضر هستند. برخی ارگان های بدن مانند قلب این قابلیت را ندارد که در زمان حیات انسان اهدا شود و این عضو بعد از مرگ مغزی و در مدت زمان خاصی قابلیت اهدا دارد.

دهقانی گفت: در کم تر از ۱۰ درصد افراد زنده پیوند کبد انجام می شود. برای اهدا کننده و گیرنده کبد و حتی کلیه مشکل خاصی ایجاد نمی شود. در حال حاضر در افراد بالای چهل سال پیوند کلیه  انجام نمی شود  مگر اینکه این اهدای عضو از  والدین به فرزند باشد.