بلایی که آزار جنسی سر زن ها می اورد
شفاآنلاین>سلامت>اگر خانم سابقه تجاوز و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن از لحاظ جنسی و جسمی را داشته باشد و  درمان  نکرده باشد، در بلندمدت این ترس‌ها و احساس شرم و  استرس  شدید، باعث می‌شود از رابطه با همسرش لذت نبرد و حس خوبی نداشته باشد.
به گزارش شفاآنلاین:حتی ممکن است در حین رابطه با همسر، صحنه‌هایی از تجاوز را به خاطر بیاورد و استرس بیشتری بگیرد. این افراد کم کم از  رابطه جنسی  فاصله می‌گیرند و میل جنسی‌شان به شدت کم می‌شود. بنابراین حتما لازم است به کمک مشاوره این موضوع را حل کنند.