جلسه ای با مضمون بازنگری اساسنامه سازمان انتقال خون
شفاآنلاین>سلامت>بازنگری اساسنامه سازمان انتقال خون که دارای مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1363 بود یکی از محورهای مورد تبادل نظر این جلسه شورا بود. چهل و یکمین جلسه شورای عالی سازمان انتقال خون دارای 9 بند دستورجلسه بود که تمامی مفاد آن به تصویب اکثریت مطلق اعضاء رسید.

به گزارش شفاآنلاین:در این جلسه موضوعاتی چون ارتقای کیفیت محصولات تولیدی سازمان، بهبود استانداردهای خدمات ارائه شده در سازمان و در نهایت کاهش عوارض و واکنش های ناشی از تزریق خون و فرآورده های خون در بیماران، به بحث گذارده شد.

برنامه ریزی برای تولید محصولات خون کم لکوسیت و انجام آزمایشات بررسی و غربالگری آنتی بادی های خون های اهدایی از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان انتقال خون به عنوان اولین اصلاح ساختار سازمان های وابسته به وزارت بهداشت، یکی دیگر از مصوبات جلسه شورای عالی بود.

در ساختار جدید سازمان انتقال خون، تشکیلات معاونت اجتماعی بدون گسترش چارت تشکیلاتی پیش بینی شده است که هدف آن، توسعه همکاریهای بین بخشی، برخورداری از ظرفیت خیرین، سازمانهای مردم نهاد، تشکلهای دانشجویی و بخش خصوصی در گسترش زیرساخت های مهم انتقال خون در سراسر کشور می باشد.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در این جلسه دکتر بهرام عین الهی، وزیر بهداشت و رئیس شورا، دکتر مصطفی جمالی مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، دکتر حسن ابوالقاسمی رئیس دانشگاه بقیه الله، دکتر مجتبی قدیانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت و دکتر دارائی رئیس سازمان غذا و دارو، پنج عضو اصلی شورای عالی سازمان انتقال خون حضور داشتند.

گفتنی است شورای عالی سازمان بالاترین مرجع تصمیم سازی و سیاستگذاری سازمان انتقال خون است.