استفاده از حشرات در تشخیص سرطان
شفاآنلاین>سلامت>حشرات تفاوت‌های بین سلول‌های سالم و سلول‌های سرطانی را متوجه می شوند، که راه‌های جدیدی را برای تشخیص بیماری در انسان باز می‌کند.

به گزارش شفاآنلاین:مغز آن‌ها هنگام استشمام سلول‌های سرطانی، حسگرهای شیمیایی مختلفی ارسال می‌کند که محققان می‌توانند از آن‌ها برای ایجاد ماشین‌های تشخیص سرطان استفاده کنند. تنها چیزی که این دستگاه ها نیاز دارند نمونه ای از تنفس بیماران است که از طریق دستگاه کوچکی با تقلید از حس بویایی ملخ ها عبور کند.

دستاورد بزرگ و کم‌نظیر برای درمان سرطان

دباجیت ساها، استادیار مهندسی زیست پزشکی دانشگاه ایالتی میشیگان، گفت: «از نظر تئوری، می‌توان از طریق تنفس در یک دستگاه، انواع سرطان‌های متعدد و حتی مرحله بیماری را تشخیص داد و از هم متمایز کرد.» او افزود که دانشمندان بیش از ۱۵ سال است که روی دستگاه های مشابه کار می کنند، اما تاکنون کوتاهی کرده اند. اگر آنها موفق می شدند، با افزایش سرعت تشخیص، تأثیر زیادی بر میزان بقای سرطان در سراسر جهان می گذاشتند.

دستاورد بزرگ و کم‌نظیر برای درمان سرطان

همانطور که دانشمندان برای چندین دهه در آزمایش های مشابه از ملخ ها استفاده می کردند، محققان تصمیم گرفتند از آنها برای شناسایی سلول های سرطانی استفاده کنند. مغز ملخ‌ ها در مقایسه با سلول‌های سالم، بوی متفاوتی را از سلول‌های سرطانی دریافت می‌کند. این عملکرد درونی مغز ملخ روند آزمایش را سرعت می بخشد.

دستاورد بزرگ و کم‌نظیر برای درمان سرطان

حشرات نه تنها می توانند سرطان را تشخیص دهند، بلکه درجات مختلف سرطان را از یکدیگر شناسایی می کنند. دانشمندان قصد دارند از این یافته ها برای ایجاد یک دستگاه تشخیص سرطان قابل حمل استفاده کنند. پزشکان می توانند از بیماران بخواهند که در دستگاه تنفس کنند و اولین اقدامات درمانی را در برابر بیماری ارائه دهند.

دستاورد بزرگ و کم‌نظیر برای درمان سرطان

پروفسور کریستوفر کانتاگ، پروفسور انستیتوی علوم و مهندسی بهداشت، گفت: «تشخیص زودهنگام بسیار مهم است و ما باید از هر ابزار ممکن برای رسیدن به آن استفاده کنیم، چه مهندسی شده باشد و چه توسط میلیون‌ها سال انتخاب طبیعی در اختیار ما قرار گرفته باشد. اگر ما موفق شویم، سرطان یک بیماری قابل درمان خواهد بود.»