تحولات نظام سلامت در دولت های یازدهم و دوازدهم
به گزارش شفاآنلاین:محمد مهدی منتظریان، تحلیلگر نظام سلامت، در یادداشتی که در بررسی تغییرات سیاستگذاری سلامت در اختیار این خبرگزاری قرار داده آورده است: با آغاز دولت مردمی در سال ۱۴۰۰ توجه‌ها به حوزه بهداشت و درمان بیش از گذشته بود زیرا در دولت یازدهم و دوازدهم نظام سلامت دچار تغییر و تحولات گسترده شد.

به گزارش شفاآنلاین:با آغاز وزارت دکتر عین اللهی مهمترین مسئولیت وی گسترش پوشش واکسیناسیون و مبارزه با ویروس کرونا بود که در این مهم با واردات گسترده و پس از آن با تقویت تولید ملی در زمینه واکسن و داروهای موثر در درمان کرونا شاهد تحولی شگرف در مبارزه با این بیماری بودیم که منجر شد هم اکنون در شرایط مناسبی به سر ببریم.

اما پس از آن با فروکش کردن نسبی بیماری کرونا وزارت بهداشت با مسئله‌ای جدید روبرو شد که آن هم پاسخگویی به پرسنلی  که همچون رزمندگان دفاع مقدس در این دو سال سخت و طاقت فرسا تا پای جان خود و خانواده شان در مبارزه با بیماری کرونا ایستادند.

در رابطه با این مهم وزارت بهداشت پس از سالها با تبدیل وضعیت به رسمی تعداد قریب به سی هزار نفر از پرسنل شرکتی قراردادی و پیمانی تحولی جدی در نظام استخدامی وزارت بهداشت ایجاد کرد که در سالهای دولت‌های قبل آسیب‌های جدی به پرسنل و سیستم اداری آن وارد شده بود.

همچنین اجرای فوق العاده ویژه و سایر افزایش حقوق‌ها که منجر به رضایت مندی مطلوب پرسنل گشت از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت بوده است.

اکنون نیز علیرغم کمبود منابع مادی در تلاش گسترده جهت اخذ موافقت برای جذب و بکارگیری پرسنل تا ۱۰۰ هزار نفر جهت پر کردن خلاها و استانداردهای مطلوب است.

این اقدامات که در چند سال اخیر بی نظیر بوده نشان از اراده جدی ساکنان ساختمان شهرک غرب جهت گسترش عدالت در دسترسی و افزایش شاخص‌های عمومی بهداشت و درمان در بین عموم مردم است. بی شک همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول به ویژه سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی در افزایش رضایت عمومی و شاخص‌های سلامتی که در نهایت منجر به رضایت عمومی جامعه می‌شود ضروری است.

حلقه مفقوده دسترسی به این مهم عدم درک صحیح اهمیت سلامت مردم و مبارزه با بیماریهاست که آسیب این در کنار درست این درک نادرست در سالهای گذشته همچنان جسم و روان مردم ایران را تحت تاثیر قرار داده است است.