مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی اعلام کرد:
۶۹ میلیارد تومان اعتبار برای تسویه بدهی دارو و لوازم مصرفی پزشکی اختصاص یافت
شفاآنلاین>سلامت>محمد آذری اظهار کرد: این اعتبار در راستای قوانین و مقرارت بودجه کشور، به صورت مستقیم از طریق خزانه کل کشور به حساب شرکت های طرف قرارداد واریز شد.

به گزارش شفاآنلاینوی گفت: با اختصاص و واریز اعتبار مذکور به حساب شرکت‌ها، کل بدهی دارو و لوازم مصرفی پزشکی و آزمایشگاهی واحدهای بهداشتی و درمانی تابعه تا ابتدای سال جاری تسویه شد.

مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تصریح کرد: پرداخت این بدهی را کمک شایانی به اجرای طرح دارویاری در استان و تأمین به موقع دارو و لوازم مصرفی پزشکی مقابله با کرونا برشمرد.