جزئیات تغییر فهرست یارانه‌بگیران تیر
شفاآنلاین>سلامت>آیا در فهرست یارانه‌بگیران تیر ماه تغییر حاصل می‌شود؟

به گزارش شفاآنلاین: حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها: حدود ۲٫۵ میلیون نفر جامانده یارانه داشتیم. طبق بررسی وزارت رفاه از این عده، گروهی به تشخیص وزارت‌رفاه در دهک‌‌های اول تا نهم قرار گرفتند تا این افراد از سوی وزارت رفاه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها معرفی شده‌اند تا در لیست یارانه‌بگیران تیر قرار بگیرند.

برای کسانی که اعتراضشان مورد قبول واقع نشده است، امکان ثبت اعتراض وجود خواهد داشت.

این سازمان به هیچ وجه برای هیچ کس پیامکی در ارتباط با دریافت یارانه نقدی ارسال نمی‌کند.