مدیر کل دفتر خدمات عمومی بیمه سلامت؛
۹۰ درصد مشکلات بیماران به دست پزشک خانواده رفع می شود
شفاآنلاین>سلامت>مدیر کل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده از دو بخش نظام ارجاع و پزشکی خانواده تشکیل شده است.

به گزارش شفاآنلاین:مسعود مشایخی افزود: سطح بندی یعنی فردی که نیاز به خدمات سلامت دارد باید از مسیر مشخصی عبور کند، ابتدا خدمات را از ارائه دهندگان سطح اول خدمات دریافت کرده، در صورت تشخیص، فرد به سطح دوم ارجاع می‌شود. به عنوان مثال ارائه دهنده خدمات سطح اول می‌تواند پزشک خانواده باشد.

وی با بیان اینکه پزشک خانواده تا حدود ۹۰ درصد مشکلات بیماران را مرتفع می‌کند تصریح کرد: ممکن است تنها ۱۰ درصد افراد نیازمند خدمات سطح دوم باشند، در این صورت با تشخیص پزشک خانواده فرد به پزشک متخصص در سطح دوم ارجاع داده می‌شود.

مشایخی اظهار داشت: پزشک متخصص در عمده موارد مشکل بیمار را حل می‌کند، اگر نیاز به خدمات سطح سوم باشد، بیمار به پزشک فوق تخصص ارجاع داده می‌شود، در هر مرحله از ارجاع پزشک خلاصه‌ای از اقدامات درمانی را به پزشک سطح بعدی ارائه می‌دهد.

مدیر کل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با بیان اینکه بازخورد ارجاع توسط پزشک ارائه می‌شود گفت: ممکن است نظام ارجاع مبتنی بر پزشک عمومی تعریف شود، باید تاکید کرد در این شرایط حساسیتی مبنی بر مراجعه بیمار به پزشک عمومی خاصی وجود ندارد، اما در پزشک خانواده برای هر فرد یک پزشک خانواده تعریف شده وجود دارد.

مشایخی با اشاره به فواید اجرای طرح نظام ارجاع پزشکی خانواده ادامه داد: اولین فایده این است که جمعیت هدف یک متولی دارد که مسئولیت سلامت این افراد را بر عهده دارد، ضمن اینکه افراد هم برای دریافت خدمات سرگردان نیستند؛ در واقع سطح سلامت افراد در این شرایط افزایش پیدا می‌کند.

مدیر کل دفتر خدمات عمومی سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، با تاکید بر اینکه پزشک خانواده تنها درمانگر نبوده و سلامت نگر و جامعه نگر است بیان داشت: تمرکز نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده در کاهش هزینه نیست، کاهش هزینه آن هم پس از چند سال از عوارض مثبت استقرار نظام ارجاع مبتنی بر پزشکی خانواده است.