ابراز نگرانی از کمبود دارو و غذا در نشست داووس/ فیلم
قابل مشاهده در دسکتاپ


قابل مشاهده در موبایل

{$sepehr_media_710401_400_300}