عصر یخبندان در آذربایجان؛ یح بستن یک خودروی امدادی!/ عکس