چرا شماره نظام پزشکی برخی از پزشکان رند است؟
شفاآنلاین>سلامت>به گفته مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی شماره‌ها از طریق سامانه تعیین می‌شوند و به ترتیبی که اشخاص در سامانه ثبت نام می‌کنند به آن‌ها شماره داده می‌شود و این اعداد به تعداد ثبت نام کنندگان بستگی دارد و تاکنون شماره‌ها برای پزشکان به بیش از صد هزار رسیده و شماره من ۷۴ هزار است و اینگونه نیست که ما به اشخاصی شماره رند بدهیم و سامانه شماره نظام پزشکی را مشخص می‌کند.

به گزارش شفاآنلاین:حسین کرمانپور در خصوص نحوه اخذ شماره نظام پزشکی گفت: هنگامی که فردی از رشته‌هایی که می‌توانند عضو نظام پزشکی باشند، فارغ التحصیل می‌شود، مدارکش را به سازمان نظام پزشکی می‌آورد و به صورت اینترنتی اطلاعات خود را وارد سامانه و ثبت نام می‌کنند و یک صفحه شخصی به او اختصاص می‌باید.

وی ضمن اشاره به اینکه فرد پس از حضور یافتن در سازمان نظام پزشکی و احراز هویت از طریق یک شماره موبایل به این سازمان وصل می‌شود و سپس تمامی کارهایش به صورت مجازی انجام می‌گردد، اضافه کرد: ثبت نام کنندگان چه در تهران و چه در شهرستان‌ها باشند به صورت مجازی درخواست صدور کارت می‌دهند و با توجه احراز هویتی که انجام شده و همچنین آدرس پستی دقیقی که در سامانه ثبت گشته است، بعد از یک تا دو هفته کارتشان از طریق پست برای آن‌ها ارسال می‌شود.

کرمانپور در پاسخ به این سوال که آیا بعد از فوت شماره نظام پزشکی یک فرد به فرد دیگری داده می‌شود؟، بیان کرد: به هیچ عنوان شماره نظام پزشکی افراد تغییر پیدا نمی‌کند و حتی بعد از فوت هم این شماره عوض نمی‌شود.

وی در خصوص این موضوع که چرا شماره برخی از افراد رند و شماره بعضی دیگر اینگونه نیست، توضیح داد: شماره‌ها از طریق سامانه تعیین می‌شوند و به ترتیبی که اشخاص در سامانه ثبت نام می‌کنند به آن‌ها شماره داده می‌شود و این اعداد به تعداد ثبت نام کنندگان بستگی دارد و تاکنون شماره‌ها برای پزشکان به بیش از صد هزار رسیده و شماره من ۷۴ هزار است و اینگونه نیست که ما به اشخاصی شماره رند بدهیم و سامانه شماره نظام پزشکی را مشخص می‌کند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی افزود: بسته به شغلی که کادر درمان عضو سازمان نظام پزشکی دارند در ابتدای شماره نظام پزشکیشان یک عبارت نوشته می‌شود و برای مثال ابتدای شماره دندانپزشکان حرف D نوشته و برای داروسازان و سایر حرفه‌ها هم از عبارت دیگر استفاده شده است و به طور کلی هر کدامشان مشخصه‌ای دارند، اما شماره پزشکان بدون پسوند و پیشوند است.میزان