کارت‌خوان پزشکان، موضوعی مغفول در بودجه ۱۴۰۰
شفاآنلاین>سلامت>با توجه به اینکه ۴۶ درصد پزشکان مشمول نصب پایانه‌های فروشگاهی(کارت‌خوان) نسبت به ثبت نام و نصب کارت‌خوان اقدام نکرده‌اند، پیشنهاد می شود در قانون بودجه ۱۴۰۰ به نصب کارت‌خوان توسط پزشکان تاکید شود.
به گزارش شفاآنلاین:ازجمله خلأ‌های عمیق در نظام اقتصادی ایران، بی‌توجهی دولت به کسب درآمدهای مالیاتی است. ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت برای جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و اهمیت افزایش پایه‌های مالیاتی در کشور بارها از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. این موضوع خصوصاً در نظام سلامت که به واسطه طرح تحول سلامت، هزینه‌های بسیاری را متحمل کشور کرده است، اهمیت زیادی دارد.

کارت خوان ابزاری برای مقابله با فرار مالیاتی پزشکان

براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، پزشکان سالانه بیش از 6700 میلیاردتومان فرار مالیاتی داشته‌اند. در راستای شناسایی منابع درآمدی مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی و جلوگیری از فرار مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی ابزار مناسبی برای سازمان امور مالیاتی هستند. از این رو مکلف نمودن مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی به اجرای این مهم منجر خواهد شد. در قانون بودجه 1399 نیز به این موضوع پرداخته شده و پزشکان مکلف به نصب کارت خوان شدند.

درحال حاضر و بر اساس گزارش دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ۴۶ درصد از پزشکان مشمول به نصب پایانه‌های فروشگاهی ( کارت خوان) نسبت به ثبت نام و نصب کارت اقدام نکرده‌اند.

کارت خوان پزشکان، موضوعی مغفول در بودجه ۱۴۰۰

علی رغم اجرای ناقص قانون مذکور، متاسفانه بند مربوط به نصب پایانه های فروشگاهی در قانون بودجه ۱۴۰۰ حذف شده است. درهمین راستا پیشنهاد می شود در قانون بودجه ۱۴۰۰، تاکید شود، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (٢) ماده (١٦٩) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.