اسماعیل کهرم
نقش تغییرات اقلیمی در آتش سوزی جنگل ها
شفاآنلاین>سلامت>در پی وقوع آتش سوزی‌های زمستانه جنگل‌ها در استان‌های گیلان و گلستان برخی بر این باورند که تغییرات اقلیمی سبب آتش سوزی این جنگل‌ها شده است اما به نظر
من آتش سوزی‌هایی که در فصل زمستان برای برخی جنگل‌ها
رخ می‌دهد یا عمدی است یا سهوی. به خصوص در جنگل‌های
پارک ملی گلستان به این دلیل که در آن جاها منازعات ارضی زیاد است در واقع از برخی زارعین نسق و قباله‌هایی را دریافت کردند به این جهت که به آنها سندهای منگوله‌دار بدهند اما وقتی که سند را تحویل گرفتند متوجه تناقض‌هایی در آن شدند از همین رو برخی شان برای آنکه به نوعی بخواهند حق شان را پس بگیرند به جنگل‌های جهان نما می‌روند و متاسفانه در آنجا آتش‌سوزی راه می‌اندازند بدون آنکه به عواقب کارشان فکر کنند. در صورتی که همین جنگل‌های گلستان به قدری زیبا و دارای گونه‌های جانوری متفاوت است که بیشتر گردشگران آرزو دارند که مدت‌های زیادی در آنجا وقت بگذرانند. به طور کلی چنین جایی در دنیا بی‌نظیر است که متاسفانه برخی‌ها آتش به جان آن می‌اندازند. از سوی دیگر زمستان فصل آتش‌سوزی جنگل‌ها نیست از همین رو تغییرات اقلیمی نمی‌تواند در آتش سوزی جنگل‌ها نقشی داشته باشد. معمولاً در این جنگل‌ها باد گرم یا گرم باد می‌وزد که سبب آتش سوزی نمی‌شود فقط ممکن است آتشی را که انسان روشن کرده گسترش دهد. البته در این میان برخی‌ها هستند که سهواً منجر به آتش‌سوزی جنگل‌ها می‌شوند مثلاً با چوپانی که سن و سالی نداشت مواجه شدیم که آتشی را روشن کرده و می‌خواست برود وقتی از او پرسیدیم چرا آتش را خاموش نکردی او گفت فکر می‌کردم اگر باد بوزد آتش را خاموش می‌کند. در واقع این نوجوان از روی ناآگاهی چنین کاری را می‌خواست انجام دهد. بنابراین آتش سوزی جنگلها که در زمستان رخ می‌دهد صد درصد کار بشر است اما برخی عمدی و برخی سهوی است.