راهبرد جدید شناسایی زودهنگام بیماران کرونایی
 شفاآنلاین>سلامت>علیرضا دلاوری، از افزایش تعداد مراکز خدمات ۱۶ ساعته به منظور جلوگیری از حضور غیر ضروری بیماران کرونایی در بیمارستان ها خبر داد و گفت: تلاش می کنیم با اافزایش تعداد مراکز ۱۶ ساعته، از بار مراجعات به بیمارستان ها کم کنیم.

به گزارش شفاآنلاین: دلاوری شناسایی زودهنگام بیماران در مراکز ۱۶ ساعته را مورد تاکید قرار داد و افزود: شناسایی زودهنگام بیماران کرونایی، باعث می شود تا روند درمان آنها قبل از اینکه نیازمند مراقبت های ویژه باشند، دنبال شود.

دلاوری همچنین از آماده سازی شیوه نامه های همکاری مراکز خصوصی در شناسایی زودهنگام بیماران کرونایی خبر داد و گفت: برای راه اندازی ۲۰ مرکز ۱۶ ساعته در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، اقدامات لازم در حال انجام است.