چه تعداد ایرانی طی ۱۰سال برنده لاتاری شدند؟

شفاآنلاین>اجتماعی>تعداد افرادی که در ۱٠ سال اخیر از طریق برنده شدن در لاتاری، اقامت آمریکا را دریافت کرده‌اند را مشاهده می کنید.طبق این لیست، ۱۷۲۴٠ ایرانی طی این سال‌ها، برنده لاتاری شده‌اند.


چه تعداد ایرانی طی ۱۰سال برنده لاتاری شدند؟