استاد دانشکده داروسازی عنوان کرد:
مهم ترین راه های کنترل بیماری کرونا

شفاآنلاین>سلامت>عباس کبریایی زاده، با اشاره به آثار شیوع و بروز ویروس کرونا بر نظام های سلامت دنیا، افزود: خوشبختانه در زمان بسیار کوتاهی توانستیم از نظر مواد ضدعفونی‌کننده و ماسک به تولید انبوه برسیم، بنابراین به واحدهای پشتیبانی نظام سلامت نمره قابل قبولی می‌دهم.

به گزارش شفاآنلاین:کبریایی زاده ادامه داد: ما تنها کشور دنیا هستیم که دانش داروسازی در داخل صنعتی شده است.

کبریایی زاده گفت: یکی از اولویت‌های جدی دانشگاه علوم پزشکی تهران، باید در بازپروری ذهنی همکاران گروه پزشک و پرستار باشد.

استاد دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تاکید کرد: کرونا از تمام جهات می‌تواند برای انسان آموختنی‌های اخلاقی و مدیریتی و اقتصادی به همراه داشته باشد.

وی با عنوان این مطلب که کرونا یک بلا محسوب می‌شود ولی بلای آموختنی، اظهار داشت: الکترونیک کردن سیستم سلامت و ایجاد ساختاری برای رعایت نکات بهداشتی در مراکز درمانی، از مهم‌ترین راه‌های کنترل بیماری است.مهر