عزل ۲ مدیر مدرسه در پایتخت
شفاآنلاین>سلامت>عبدالرضا فولادوند مدیرکل آموزش و پرورش تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر تخطی برخی مدارس غیردولتی از مفاد در نظر گرفته در ارائه خدمات به دانش آموزان بیان کرد: آنچه در قرار داد میان خانواده و مدرسه منعقد می‌شود باید اجرایی شود و در غیر این صورت مدرسه تخلف کرده است.

به گزارش شفاآنلاین: او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در شرایط فعلی چه نظارتی بر مدارس از حیث آموزش و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی انجام می‌شود، اظهار کرد: سلامت دانش آموزان در سال تحصیلی جدید را به شدت مورد توجه قرار دادیم و در تهران سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی بر این فرایند نظارت دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش تهران گفت: تیم‌های نظارتی عملکرد‌ها را واقع بینانه مورد بررسی قرار می‌دهند و نظارت‌ها ادامه دار خواهد بود.

فولادوند در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا مدارس متخلف هم در این نظارت‌ها شناسایی شده اند و چه برنامه‌ای برای آن ها دارید، گفت: در در مواردی تخلف داشتیم، اما صرفا ۲ مدیر مدرسه را در این ایام عزل کردیم. البته به دلیل توجه نکردن به اجرای شیوه نامه‌های بهداشتی نبوده است.

او تاکید کرد: این مدیران قوانین کلی را برای بازگشایی مدارس مورد توجه قرار نداده بودند و پرونده آن‌ها به دلیل رعایت نکردن قوانین ایجاد شده است.

yjc