جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه شانزدهم تیر

به گزارش شفاآنلاین، براساس اعلام آموزش و پرورشی‌ها به منظور جبران عقب ماندگی‌های تحصیلی که بر اثر تعطیلات پی در پی در طول سال تحصیلی رخ داده است؛ در اقدامی مشترک میان رسانه ملی و آموزش و پرورش برنامه‌های درسی در قالب باکس‌های آموزشی حدود نیم ساعته برای دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف آموزش داده می‌شود.


جدول پخش آموزش‌ها در شبکه آموزش برای مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم، دوشنبه شانزدهم تیر، به قرار زیر است:

ابتدایی ( از بازی تا مهارت )

زماندرس
١١ تا١١:٣٠آموزش مربیان پیش دبستانی
١١:٣٠ تا١٢ایستگاه مهارت و فناوری
١٢ تا١٢:٣٠قصه، بازی و تفکر

متوسطه اول (آموزش تکمیلی)

زماننام درس
٣٠: ١۴ تا ١۵:٠٠ریاضی
۰۰:١۵تا ١۵:٣٠هدایت تحصیلی

متوسطه دوم

مقطعزماننام درس
دوازدهم۱۵:۳۰تا ١۶:٠٠عربی درس ٢
دوازدهم١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠

ریاضی (کاربرد مشتق)

دهم۱۶:۳۰ تا ١٧:٠٠جامعه شناسی

yjc